Často kladené otázky – jazykové zkoušky

Zaujala Vás některá z jazykových zkoušek, ale stále Vás trápí nezodpovězené otázky? Pak jste na správném místě! Na této stránce najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně státních jazykových zkoušek, Cambridgeských zkoušek a zkoušky TOEFL.

STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
1. Z jakých úrovní je možné Státní jazykovou zkoušku skládat?
2. Jaké jsou termíny Státních jazykových zkoušek?
3. Jaká je cena za Státní jazykové zkoušky?      
4. Má Státní jazyková zkouška mezinárodní platnost?
5. K čemu je dobré certifikát ze Státní jazykové zkoušky mít?
6. Je možné se ke zkoušce přihlásit bez předchozího absolvování jazykového kurzu?
7. Když se ke Státnicím přihlásím, budu konat zkoušku v Jazykové škole PELICAN?
8. Jaký je průběh Státních jazykových zkoušek B2 a C1?
9. Mohu při konání Státní jazykové zkoušky používat slovník?
10. Je ústní část zkoušky ve stejný den jako část písemná?
11. Jaké jsou tematické okruhy k ústní části Státní jazykové zkoušky?
CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY
1. Z jaké úrovně mohu Cambridgeské zkoušky skládat?
2. Jaké jsou termíny Cambridgeských zkoušek?
3. Jaká je cena za Cambridgeské zkoušky?
4. Mají Cambridgeské zkoušky mezinárodní platnost?
5. Mají zkoušky Cambridge časově neomezenou platnost?
6. K čemu je dobré certifikát Cambridge mít?
7. Co znamená, že je škola PELICAN přípravným centrem ke zkouškám Cambridge?
8. Jak probíhá registrace ke zkoušce Cambridge?
9. Když se přihlásím, budu konat zkoušku v Jazykové škole PELICAN?
10. Jaký je průběh Cambridgeských zkoušek?
ZKOUŠKA TOEFL
1. Na jaké úrovni je možné složit zkoušku TOEFL?
2. Jaké jsou termíny zkoušek TOEFL?
3. Kolik stojí složení zkoušky TOEFL?
4. Mají zkoušky TOEFL mezinárodní platnost?
5. Je platnost zkoušky TOEFL časově omezená?
6. K čemu je dobré mít zkoušku TOEFL?
7. Jak se mohu ke zkoušce přihlásit?
8. Když se přihlásím, budu zkoušku skládat v jazykové škole PELICAN?
9. Jaký je průběh zkoušky TOEFL?

STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

1. Z jakých úrovní je možné Státní jazykovou zkoušku skládat?

Státní jazykové zkoušky mohou skládat všichni uchazeči, kteří mají znalosti jazyka stanovené Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

Uchazeči si mohou pro testování svých znalostí vybrat státní jazykovou zkoušku základní (úroveň B2), státní jazykovou zkoušku všeobecnou (úroveň C1) nebo státní jazykovou zkoušku speciální (úroveň C2) – pro obor překladatelský nebo pro obor tlumočnický.

2. Jaké jsou termíny Státních jazykových zkoušek?

Státní jazykové zkoušky se konají dvakrát ročně, v podzimním nebo v jarním termínu, u angličtiny většinou v obou termínech, a termín konání zkoušky je vždy jednotný a platný pro celou Českou republiku.

3. Jaká je cena za Státní jazykové zkoušky?          

Cena základní SJZ B2 je 3 500 Kč. Jestliže není kandidát v písemné části základní SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500 Kč zpět. Cena všeobecné SJZ je 4 200 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části všeobecné SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 600 Kč zpět.

4. Státní jazyková zkouška mezinárodní platnost?

Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny především zaměstnavateli v České a Slovenské republice, i když zatím nemají oficiální mezinárodní platnost.

5. K čemu je dobré certifikát ze Státní jazykové zkoušky mít?

Státní jazyková zkouška B2 a C1 a uplatnění certifikátu v praxi ZDE.

6. Je možné se ke zkoušce přihlásit bez předchozího absolvování jazykového kurzu?

Ano, ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

7. Když se ke Státnicím přihlásím, budu konat zkoušku v Jazykové škole PELICAN?

Státní jazykové zkoušky mohou pořádat pouze instituce zařazené do rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o tzv. jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Jazyková škola PELICAN je jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky – zkoušky tedy pořádáme přímo v naší škole a pokud se ke zkoušce přihlásíte, budete ji konat v našich učebnách a s našimi lektory.

8. Jaký je průběh Státních jazykových zkoušek B2 a C1?

Obsah základní SJZ B2 je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. 
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a)
 schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

Obsah všeobecné SJZ C1 je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov  
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. 
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

9. Mohu při konání Státní jazykové zkoušky používat slovník?

Při prvních dvou částech písemné části Státní jazykové zkoušky základní i všeobecné – část ČTENÍ a PSANÍ je možné používat slovník v knižní podobě.

10. Je ústní část zkoušky ve stejný den jako část písemná?

Ústní část zkoušky je možné skládat nejdříve 14 dní po úspěšném složení písemní části. K termínu ústní části jsou kandidáti pozváni po složení části písemné, termíny ústní zkoušky si volí Státní jazykové školy.

11. Jaké jsou tematické okruhy k ústní části Státní jazykové zkoušky?

U obou částí zkoušky základní B2 se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

U obou částí zkoušky všeobecné C1 se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).


CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

1. Z jaké úrovně mohu Cambridgeské zkoušky skládat?

Zkoušky z obecné angličtiny – KET, PET, FCE, CAE, CPE, Zkoušky pro děti a mládež – YLE, KET for schools, PET for schools, FCE for schools, Zkoušky z odborné a obchodní angličtiny – BEC, TKT. Podrobné informace o každém druhu zkoušky najdete zde.

2. Jaké jsou termíny Cambridgeských zkoušek?

Aktuální informace o termínech zkoušky a místě konání se dozvíte v naší škole PELICAN, případně přímo na oficiálních stránkách British Council.

3. Jaká je cena za Cambridgeské zkoušky?

V závislosti na typu zkoušky se ceny Cambridgeských zkoušek pohybují od 1 600 Kč až po 5 300 Kč. Informace o přesných cenách za jednotlivé zkoušky se dozvíte v Jazykové škole PELICAN, případně přímo na oficiálních stránkách British Concil.

4. Mají Cambridgeské zkoušky mezinárodní platnost?

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Každým rokem se jich účastní přes 2 miliony lidí ve 130 zemích světa a jsou mezinárodně uznávané.

5. Mají zkoušky Cambridge časově neomezenou platnost?

Ano, zkoušky Cambridge mají časově neomezenou platnost, tj. nemusí se po určité době znovu opakovat.

6. K čemu je dobré certifikát Cambridge mít?

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá více než 3 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikátpožadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

7. Co znamená, že je škola PELICAN přípravným centrem ke zkouškám Cambridge?

Jazyková škola Brno PELICAN se v roce 2018 oficiálně stala přípravným centrem pro Cambridge English Language Assesment. Jazyková škola PELICAN se specializuje na přípravu ke zkouškám Cambridge English. V naší škole se tedy můžete na zkoušku připravit v některém z přípravných kurzů, případně v rámci pomaturitního studia, které pravidelně pořádáme. V přípravných kurzech k jednotlivým zkouškám je pak primárně věnována pozornost přípravě ke zvolené zkoušce. Studenti mají možnost vyzkoušet si jednotlivé části zkoušky předem a zkoušku samotnou pak modelově jako celek.

8. Jak probíhá registrace ke zkoušce Cambridge?

Na zkoušky připravujeme studenty v rámci jednoletého pomaturitního studia, přípravných kurzů ke zkouškám i v klasických skupinových kurzech pro veřejnost. Registrace ke zkouškám probíhá online na stránkách British Council.

9. Když se přihlásím, budu konat zkoušku v Jazykové škole PELICAN?

Jazyková škola Brno PELICAN je přípravným centrem, samotná zkouška bude probíhat v učebnách British Council na Solniční ulici v Brně (cca 3 minuty od Jazykové školy PELICAN).

10. Jaký je průběh Cambridgeských zkoušek?

Cambridgeské zkoušky se obecně skládají z 5 částí: čtení, psaní, používání jazyka, poslech a konverzace. Výsledky zkoušky bývají zveřejňovány 2–7 týdnů po jejím absolvování a certifikáty jsou zaslány danému centru do 3 měsíců. Certifikáty mají časově neomezenou platnost. V případě selhání u zkoušky obdržíte zprávu, jaké byly vaše největší slabiny. I neúspěšné zvládnutí zkoušky tedy vypovídá o vašich znalostech. Podrobný průběh každé zkoušky najdete zde.


ZKOUŠKA TOEFL

1. Na jaké úrovni je možné složit zkoušku TOEFL?

Zkoušku TOEFL lze skládat na jakékoliv úrovni Evropského referenčního rámce (tj. A1-C2). Od počtu bodů, který při zkoušce získáte, se odvíjí dosažená úroveň. Na rozdíl od státních jazykových zkoušek, zkoušku TOEFL nelze neudělat – pouze se bude lišit úroveň, které dosáhnete.

2. Jaké jsou termíny zkoušek TOEFL?

S více než 30 termíny za rok je zkouška TOEFL jednou z nejlépe dostupných. Seznam nejbližších termínů je dostupný na webových stránkách ETS.

3. Kolik stojí složení zkoušky TOEFL?

Poplatek za zkoušku TOEFL je stanoven v amerických dolarech a může se lišit v závislosti na testovacím centru a termínu. Obecně se cena zkoušky pohybuje od 200 do 260 dolarů.

4. Mají zkoušky TOEFL mezinárodní platnost?

Ano. Zkouška TOEFL patří mezi nejprestižnější mezinárodní jazykové zkoušky, jejíž výsledky uznává přes 9 000 institucí po celém světě. S certifikátem TOEFL tak máte jistotu, že Vaše úroveň angličtiny bude uznána kdekoliv budete chtít.

5. Je platnost zkoušky TOEFL časově omezená?

Ano, je. Obecně jsou výsledky zkoušky platné dva roky. Nicméně poslední slovo má vždy daná instituce, kde se chystáte certifikát uplatnit (tj. škola, zaměstnavatel apod.). Pokud ho uzná, lze uplatnit i certifikát starší dvou let.

6. K čemu je dobré mít zkoušku TOEFL?

Stejně jako ostatní jazykové certifikáty, také TOEFL slouží k prokázání úrovně angličtiny. Na rozdíl od ostatních jazykových zkoušek je TOEFL ovšem silně zaměřen na akademickou angličtinu. Skládají ji tedy nejčastěji zájemci o studium v zahraničí, ať už na střední či vysoké škole, nebo např. ve výměnném programu. U mnoha univerzit je složení zkoušky TOEFL nezbytnou součástí přijímacího procesu.

7. Jak se mohu ke zkoušce přihlásit?

Ke zkoušce TOEFL se lze přihlásit na webových stránkách ETS.

8. Když se přihlásím, budu zkoušku skládat v jazykové škole PELICAN?

Nikoli. Zkoušku TOEFL je možné skládat pouze v autorizovaných testovacích centrech. V České republice je možné zkoušku složit v Praze a v Ostravě.

9. Jaký je průběh zkoušky TOEFL?

Zkouška TOEFL sestává ze čtyř částí, které testují čtyři základní jazykové kompetence: čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Struktura zkoušky je následující:

SekceČasový limitPočet otázek/úkolůObsah
Čtení60-80 minut36-56 otázekPřečíst si 3-4 výňatky z odborných textů a odpovědět na otázky.
Poslech60-90 minut34-51 otázekPoslechnout si úryvky přednášek, diskusí a rozhovorů a odpovědět na otázky.
Pauza10 minut
Mluvení20 minut6 úkolůVyjádřit názor na známé téma a diskutovat se zkoušejícím.
Psaní50 minut2 úkolyNapsat esej na zadané téma.

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám na jurasova@skolapelican.com a my veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme!