LEXIS

Pomalé čtení, neporozumění textu čtenému nahlas nebo potichu, vynechávání slov, nerozeznávání některých hlásek nebo omezená aktivní zásoba. Takto se může projevovat porucha učení zvaná dyslexie.

Děti mohou mít vlivem této poruchy problémy a nižší sebevědomí nejen v mateřském jazyce, ale také při studiu angličtiny. Jak dětem učení angličtiny ulehčit? Jak učitele vybavit potřebnými dovednostmi pro výuku dyslektických dětí?

Projekt LEXIS chce na tyto otázky odpovědět a pomocí digitálních technologií učitelům angličtiny s výukou dyslektických dětí pomoci.


Podle dat Evropské komise dyslexie postihuje 8-20 % dospělé i dětské populace napříč Evropskou unií. Lidé s poruchou učení, jako je dyslexie, mají problémy s přesným a rychlým čtením, což je způsobeno potížemi se spojováním tvarů písmen s jejich zvukem.

„Pro lidi s dyslexií je učit se angličtinu jako druhý jazyk obtížnější, protože je to jazyk s komplikovaným pravopisem a velkými rozdíly mezi tím, jak se píše a jak se vyslovuje. V praxi to například znamená, že pokud mají děti se čtením problémy už v mateřském jazyce, angličtina pro ně může být mnohonásobně obtížnější,“ říká Patricie Jurasová, koordinátorka projektu za Jazykovou školu PELICAN.

Projekt LEXIS začal na jaře roku 2022 a jeho vizí je pomocí digitálních technologií podpořit anglické lektory a učitele, kteří učí dyslektické děti ve věku od 6 do 12 let.


Výstupy projektu

Partneři budou společně s oborníky pracovat na čtyřech hlavních projektových výstupech:

Tým odborníků z pěti evropských zemí

Na všech výstupech projektu bude spolupracovat tým expertů z pěti evropských zemí – Polska, Kypru, Rumunska, Řecka a České republiky. Vedle Jazykové školy PELICAN to jsou:

Všechny projektové výstupy budou k dispozici nejen v jazycích spolupracujících zemí, ale také v angličtině a budou volně přístupné všem zájemcům, ať už ze strany učitelů, škol, rodičů nebo široké veřejnosti.

Více informací o projektu, zapojených organizacích a aktuálním projektovém dění najdete na Facebookové stránce projektu LEXIS.

Projektové meetingy


Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.