Angličtina pro zdravotnictví

Znalost angličtiny je v dnešní době stěžejní dovedností napříč odvětvími. Už není potřebná jen v byznyse nebo cestovním ruchu. Angličtina pro zdravotní sestry a další zdravotnický personál je důležitou součástí vzdělávání ve zdravotnictví. Zdravotní sestry (a bratři) by měli být schopni porozumět potenciálním potížím pacienta, což se bez specifické terminologie neobejde.

Pokud patříte mezi zdravotnický personál, který přichází do styku se zahraničními pacienty a klienty, využijte příležitosti a začněte se učit anglický jazyk pro zdravotnictví!

U nás si můžete vybrat ze tří typů individuální angličtiny pro zdravotnictví:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Náplň kurzu anglického jazyka zdravotní sestry:

 • na začátku kurzu si společně s lektorem určíte 10 témat, kterým byste se chtěli věnovat
 • témata lekcí budou kopírovat vaše individuální potřeby a cíle
 • budete také pracovat na vašich komunikačních dovednostech a trénovat konkrétní situace (příjem pacienta, popisování zdravotního stavu, socializace s pacientem, informování pacienta, rozdávání instrukcí apod.)
 • zapracujete na zlepšení rétorických dovedností v angličtině

V ceně výuky angličtiny pro zdravotní sestry je zahrnuto:

 • Pomůžeme Vám správně určit Vaši úroveň a podle toho Vám přidělíme vhodného lektora
 • Nejprve zanalyzujeme Vaše potřeby, poté navrhneme nejvhodnější strukturu kurzu i samotnou výuku.
 • Stanovíme si společně cíle – například prohlubování slovní zásoby, zvýšení jistoty při tvorbě vět, zlepšování gramatiky či konverzačních dovedností.
 • Cílem výuky je vždy zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia např. B1 → B2.
 • Vyjdeme Vám vstříc ve Vašich náročných požadavcích a díky individuálnímu přístupu, máte jazykovou výuku angličtiny ušitou na míru.
 • Lektor periodicky hodnotí váš pokrok a plnění daných cílů.
 • Zpětná vazba od Vás je pro nás také důležitá, pravidelné dotazování na Vaši spokojenost je nedílnou součástí kurzů.