Firemní ruština – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat ruštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola s tradicí – škola PELICAN sbírá zkušenosti s firemním vzděláváním už od roku 2002.
 • Jazykový kurz přizpůsobíme Vašim aktuálním potřebám a požadavkům.
 • Naši kvalifikovaní lektoři učí zábavně a moderně. Velký důraz kladou na udržení motivace studentů.
 • S kurzem ruštiny přijedeme za Vámi. Učte se rusky přímo na Vašem pracovišti.
 • Dbáme na to, aby se Vaši zaměstnanci ve svých jazykových znalostech co nejrychleji posunuli na vyšší úroveň.
 • Jsme flexibilní – nabízíme lekce na 45, 60 i 90 minut. Brzy ráno před začátkem pracovní doby, večer po ní i kdykoliv během dne.
 • Firemní výuku ruštiny poskytujeme nejen v Brně, ale také v Praze, Olomouci, Pardubicích, Zlíně i v dalších městech.
 • Potřebují Vaši zaměstnanci komunikovat v ruském jazyce? Program POVEZ II Vám pomůže získat peníze na odborné kurzy ruštiny. Zodpovíme Vám všechny dotazy ohledně žádosti o finanční podporu jazykových kurzů pro zaměstnance v rámci programu POVEZ II.

Firemní kurz ruštiny zahrnuje:

 • Otestování jazykové úrovně zaměstnanců a rozdělení do skupin podle pokročilosti.
 • Analýzu Vašich potřeb a návrh vhodné struktury kurzu.
 • Stanovení cílů jednotlivých kurzů. Naším cílem je zlepšení jazykové úrovně o jednu pokročilost evropského referenčního rámce.
 • Průběžný monitoring a vyhodnocování docházky zaměstnanců do kurzu.
 • Možnost složení státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a C1.

Průběh kurzu

 • Náš metodik na základě vstupního pohovoru v ruštině rozdělí zaměstnance do skupin podle jazykové úrovně.
 • Zjistíme Vaše potřeby a očekávání od kurzu, na základě kterých připravíme osnovy kurzu přesně Vám na míru.
 • V průběhu kurzu lektoři vedou záznamy o docházce, odučené látce a pokroku zaměstnanců v osvojování si jazykových znalostí.
 • Každých 6 měsíců provádíme testování dosažené jazykové úrovně a hodnotíme tak efektivitu výuky.
 • Po ukončení kurzu budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku spokojenosti. Na základě zpětné vazby, analýzy účasti a míry zlepšení se v ruštině navrhneme případné úpravy kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem jazykového kurzu je zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců kvalitně a nenásilně za co nejkratší dobu – a to jak v mluveném, tak písemném projevu.
 • Firemní kurz ruštiny je navržen tak, aby se znalost ruštiny účastníků kurzu zlepšila o jednu úroveň za jeden rok výuky.
 • Dílčím cílem je úspěšné složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti je možné navázat kurzem ruštiny vyšší úrovně a dále tak pracovat na jazykových znalostech Vašich zaměstnanců.