WeR1

WeR1 – Propojení výuky jazyka s dalším vzděláváním

Spolek PELICAN je partnerem projektu We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, kteří přicházejí v těchto dnech do Evropy z jiných částí světa. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí. Jejich snaha prosadit se v evropském prostředí je limitována jednak nedostatečnou znalostí prostředí, do něhož přišli, jednak jazykovým handicapem.

Propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o právním, ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí v zemích Evropské unie je cílem tohoto projektu. Nástroje, které partneři projektu v čele s portugalskou organizací Serviço Jesuíta aos Refugiados vyvíjejí, využívají kombinaci dvou metod:

 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – využití vyučovaného jazyka jako prostředku k získání informací a řešení úkolů, které účastníky skutečně zajímají. V našem případě půjde o poskytování informací z oblasti místního právního, ekonomického a sociálního systému nově příchozím cizincům v jazyce hostitelské země, příp. v kombinaci obou jazyků. Díky tomu účastníci kurzu prohloubí svou znalost jazyka a zároveň systému, v němž se pohybují.

 

TBL (task-based learning) – řešení reálných úkolů ve skupině, která mezi sebou hovoří vyučovaným jazykem. Skupiny studentů tak budou ve vyučovaném jazyce např. společně sestavovat modelový rozpočet, vyhledávat informace o situaci na pracovním trhu či řešit právní otázky pobytu v nové zemi.

Výhodou kombinace těchto metod je vyšší motivace účastníků, daná skutečností, že kromě jazykového pokroku zároveň prohloubí své znalosti v důležitých otázkách svého pobytu. Spolupráce na řešení reálných problémů poskytuje účastníkům okamžitou zpětnou vazbu o schopnosti domluvit se či analyzovat text a zároveň posouvá jejich sebevědomí v dané jazykové oblasti díky zkušenosti, kterou touto cestou získají.

Výstupy projektu

Klíčovým výstupem projektu bude Sada nástrojů pro práci ve třídě, dostupná on-line a zároveň určená k tisku a distribuci v kolektivu studentů. Jejich obsahová náplň bude upravena podle hlavních oblastí zájmu příchozích cizích státních příslušníků. Předběžně jsou zvažována tato témata: životní dovednosti, kultura na pracovišti, jazykové dovednosti v restauračním a hotelovém provozu, jazykové dovednosti v automobilovém provozu (řidič auta, autobusu, taxi, mechanik), jazykové dovednosti ve stavebnictví, sebehodnocení svých dovedností. Kromě sady nástrojů bude v projektu vytvořena příručka pro překonávání negativních stereotypů a interkulturnímu porozumění, průvodce pro pedagogy při sestavování kurzu a videomateriály představující jednotlivé aktivity.

Veškeré materiály vyrobené v rámci projektu jsou volně přístupné ke stažení na webových stránkách we.areone.org.

V rámci projektu bude Spolek PELICAN pořádat v Jihomoravském kraji workshopy zaměřené na testování možnosti výuky českého jazyka s využitím CLIL a TBL. Rádi navštívíme Vaši školu či pracoviště a blíže představíme projekt a jeho výsledky. Pracovní verze Sady nástrojů pro práci ve třídě budou předány účastníkům workshopů k praktickému prověření. Návrhy, doporučení a další postřehy od těchto osob představují pro řešitele neocenitelnou zpětnou vazbou a budou určujícím faktorem pro finální úpravu výstupů před ukončením projektu.

Partnery evropského projektu jsou organizace z Dánska, Portugalska, Irska a České republiky.

 

Pro bližší informace prosím: