Firemní francouzština – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat francouzštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Organizaci firemních jazykových kurzů francouzštiny se věnujeme již od roku 2002, máme v této oblasti tedy mnoho cenných zkušeností.
 • Kurz francouzštiny vytvoříme Vaší firmě na míru. Při jeho tvorbě vyjdeme vstříc Vašim požadavkům i nárokům kladeným Vaším pracovním odvětvím.
 • Naši lektoři jsou kvalifikovaní a mají zkušenosti s vedením firemní výuky. Během lekcí klademe důraz na individuální přístup, takže se každému zaměstnanci dostane optimálního jazykového vzdělání.
 • kurzy francouzštiny pro firmy přijedeme za Vámi. Neztrácejte čas dojížděním do jazykové školy a vzdělávejte se přímo na Vašem pracovišti.
 • Četnost i dobu konání lekcí přizpůsobíme Vašim požadavkům. Sami si tedy rozhodnete, kdy se Vám nejvíce hodí kurz navštěvovat.
 • Firemní kurzy francouzštiny organizujeme po celé České republice – kromě Brna i v Praze, v Olomouci, ve Zlíně atd. Zajistěte vzdělávání i pro zaměstnance na svých pobočkách.
 • Odborné jazykové kurzy francouzštiny jsou nyní finančně podporovány v programu POVEZ II. Požádejte si o příspěvek na jazykové vzdělávání Vašich pracovníků. Poskytneme Vám informace týkající se žádosti o státní podporu jazykového vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II.

Firemní kurz francouzštiny zahrnuje:

 • Úvodní testování komunikačních dovedností zaměstnanců ve francouzštině, na základě něhož budou rozděleni do studijních skupin odpovídajících úrovní.
 • Podrobnou analýzu potřeb Vaší firmy a návrh odpovídající studijní osnovy.
 • Stanovení studijních cílů pro jednotlivé skupiny. Své kurzy navrhujeme tak, aby se za rok studia jazyková úroveň každého účastníka zlepšila o jednu pokročilost evropského referenčního rámce (např. z A2 na B1 atd.).
 • Monitoring a hodnocení docházky zaměstnanců do kurzu s případným řešením opakovaných absencí.
 • Bezplatné zajištění možnosti složit státní jazykovou zkoušku na úrovni B2 a C1.

Průběh kurzu

 • Před zahájením kurzů povedeme se zaměstnanci vstupní rozhovory ve francouzském jazyce, na jejichž základě uchazeče rozdělíme do skupin podle pokročilosti – od A1 po C1.
 • Zjistíme Vaše požadavky a očekávání, provedeme analýzu Vašich potřeb. Následně vytvoříme studijní osnovu pro každou skupinu tak, aby co nejlépe odpovídala Vašim nárokům kladeným na zaměstnance.
 • V průběhu firemního kurzu francouzštiny provádíme monitoring docházky zaměstnanců do lekcí a průběžně testujeme jejich jazykové schopnosti. Případné komplikace či požadavky neodkladně řešíme.
 • Každého půl roku provádíme testování dosažených jazykových znalostí u všech účastníků kurzu a hodnotíme tak jeho dosavadní efektivitu.
 • V závěru kurzu zkoumáme, zda-li byla naplněna očekávání jak Vaše, tak Vašich zaměstnanců. Na základě výsledků zpětné vazby, analýzy docházky do lekcí a výsledků závěrečného testování dosažené jazykové úrovně navrhujeme případné úpravy kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu francouzštiny je zlepšení jazykových dovedností účastníků, a to především s ohledem na mluvený a písemný projev.
 • Naše firemní kurzy jsou navrženy tak, aby se jejich účastníci ve francouzštině zlepšili o jednu úroveň za jeden rok výuky. V případě zájmu je možné implementovat intenzivnější verzi kurzu, v rámci níž Vaši zaměstnanci dosáhnou odpovídající jazykové úrovně rychleji.
 • Sekundárním cílem kurzu je připravit Vaše zaměstnance ke složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás navrhneme odpovídající navazující kurz. Vaši zaměstnanci tak mohou pokračovat ve studiu a dále tak zvyšovat svou úroveň francouzštiny.