Profesní kvalifikace

Pro jakékoliv informace volejte Marcelu Mitanu na tel. +420 775 092 296.

Obecné informace
Kurzy
Ceny
Obecné informace

Hledáte způsob, jak se posunout své zaměstnance v jejich pracovním oboru? Chcete je více motivovat či rozšířit jejich schopnosti? Kurzy profesní kvalifikace od Pelicanu vám s tím pomohou.

 

Kurzy profesní kvalifikace pro jednotlivce i skupiny.

 

PELICAN je kromě poskytovatele jazykového vzdělávání, překladatelských a tlumočnických služeb také školícím centrem, které nabízí kompletní servis v oblasti profesního rozvoje Vašich zaměstnanců.

 

Díky našim kurzům profesní kvalifikace získají Vaši zaměstnanci ucelený přehled o dané problematice. Kurzy jsou zakončeny zkouškou před autorizovanou osobou.

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností

 

Po úspěšném vykonání zkoušky získá každý účastník osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností, která v neposlední řadě zvýší produktivitu práce zaměstnance. Zkoušku před autorizovanou osobou mohou Vaši zaměstnanci vykonat i bez nutnosti absolvovat celý kurz, pokud mají potřebné znalosti k vykonání této zkoušky a je tedy pro ně účast v kurzu bezpředmětná.

 

Kurzy profesní kvalifikace mohou probíhat v našich učebnách v prostorách školy v Brně nebo v sídle Vaší společnosti. Veškeré materiály jsou studentům poskytovány v rámci výuky zdarma. Našim zákazníkům vycházíme maximálně vstříc, proto výuku přizpůsobíme Vašim potřebám.

 

Po domluvě s vedením školy je možné kurz zkrátit nebo se věnovat pouze Vámi vybrané problematice. Kurzem Vás budou provázet zkušení lektoři disponující pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí v oboru. Závěrečnou zkoušku před autorizovanou osobou budete vykonávat před komisí složenou z autorizovaných licencovaných zástupců.

 

Všechny kurzy profesní kvalifikace jsou akreditovány Ministerstvem školství

 

Všechny námi nabízené kurzy profesních kvalifikací jsou akreditovány Ministerstvem školství podle § 108 zákona 435/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že u všech kurzů disponujeme rovněž autorizovanou osobou podle § 9 a 11 zákona 179/2006 Sb., je bezesporu velkou výhodou vykonat závěrečnou zkoušku spolu s kurzem pod záštitou jedné organizace.

 

Výuka může být realizována pro jednotlivce jako individuální výuka nebo formou skupinové výuky od pěti osob. Pokud si zvolíte skupinovou výuku kurzu profesní kvalifikace, PELICAN Vám poskytne slevu 30%.

 

Škola Pelican Brno je tu pro vás – zvyšte si s námi svou profesní kvalifikaci!

Kurzy

Stručný přehled nabízených kurzů profesní kvalifikace

 

Vyberte si z našich 8 kurzů profesní kvalifikace, které vám pomohou s dalším pracovním rozvojem vašich zaměstnanců a jejich motivací.

 

 

Projektový manažer

Naučíte se definovat cíle projektu a zdroje, sestavit projektový tým, průběh práce na projektech, orientovat se v projektech podporovaných Evropskou unií.

Lektor dalšího vzdělávání

Budete umět identifikovat kompetence a potřeby účastníků vzdělávacích programů, stanovit vzdělávací cíle, sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu, zhodnotit účinnost vzdělávání.

Účetnictví a daňová evidence

Osvojíte si evidenci příjmů a výdajů, zpracovat rozvahu, účtovat pokladnu a banku, evidenci dlouhodobého majetku, odpisy, výpočet daně z příjmů, tvorba a čerpání rezerv.

Obchodník s realitami

Naučíte se jak zprostředkovat pronájem nemovitosti, orientovat se v základních právních předpisech, ve výkresové dokumentaci, vytvořit inzerát k prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Obchodní zástupce

Naučíte se orientovat v základních principech marketingu, vysvětlit podnikatelské koncepce, popsat podstatu tržního hospodářství, vymezit podoby trhu, charakterizovat jednotlivé funkce obchodu a základní principy dodavatelsko - odběratelských vztahů.

Správce IT

Dozvíte se, jak navrhnout hardware a software, propojení počítačů, připojení k internetu, parametry instalace operačního systému, nakonfigurovat vstupní a výstupní zařízení, jak nastavit sdílení a zabezpečení dat, základy programování.

Specialista marketingu

Budete se orientovat v základních principech marketingu, provádění marketingových analýz, marketingového výzkumu a marketingového mixu, naučíte se optimálně využívat sociální sítě pro potřeby marketingu.

Specialista pracovněprávních vztahů

Získáte znalosti týkající se tvorby pracovněprávních dokumentů, tvorby vnitřních norem a předpisů, naučíte se orientovat v pracovněprávní legislativě a v legislativě soudních sporů.

 

Ceny kurzů profesního vzdělávání Brno

Ceny

Ceny kurzů profesního vzdělávání

 

 

Individuální kurzy profesních kvalifikací / pro jednotlivce

 

Název

Hodinová dotace

Cena kurzu

Cena za zkoušku

Projektový manažer

80

19 900

5 000

Lektor dalšího vzdělávání

80

16 000

5 000

Účetnictví a daňová evidence

80

14 900

5 000

Obchodník s realitami

80

14 000

5 000

Obchodní zástupce

80

14 000

5 000

Správce IT

80

15 000

5 000

Specialista marketingu

80

15 000

5 000

Specialista pracovněprávních vztahů

80

15 000

5 000

 

 

Cenově zvýhodněné skupinové kurzy profesních kvalifikací / 5 osob a více ve skupině

 

Název

Hodinová dotace

Cena kurzu se slevou 30% *

Cena za zkoušku

 

Projektový manažer

80

69 650

5 000

 

Lektor dalšího vzdělávání

80

56 000

5 000

 

Účetnictví a daňová evidence

80

52 150

5 000

 

Obchodník s realitami

80

49 000

5 000

 

Obchodní zástupce

80

49 000

5 000

 

Správce IT

80

52 500

5 000

 

Specialista marketingu

80

52 500

5 000

 

Specialista pracovněprávních vztahů

80

52 500

5 000

 

* při naplnění kurzů ve vyšším počtu zůstává cena stejná

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 775 092 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

 

Škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurz profesní kvalifikace Brno.