IncludeArt

Hlavními slabinami vzdělávacího systému v průběhu pandemie COVD-19 byla přeměna z prezenční na online výuku, nedostatek znalostí učitelů vypořádat se s novými technologiemi, problém přeplněných tříd, možný odchod studentů z důvodu digitální propasti.

Potřeba řešit tuto digitální propast je o to naléhavější, jelikož Evropská Unie označila digitální kompetence za jeden z 8 klíčových faktorů, které je třeba v současnosti řešit. Navíc náhlý přechod k distančnímu vyučování zvýšil stávající problémy spojené s diskriminací, well-beingem studentů a nedostatkem služeb pro studenty s nízkými příjmy a zranitelné studenty.

Projekt IncludeArt bere veškeré tyto problémy v potaz a jeho cílem je poskytnout inovativní digitální nástroj, jako je webové rádio a inkluzivní metodologii. To vše za účelem vybavení učitelů novými dovednostmi, jak zvládat nové technologie při jejich procesu vzdělávání studentů, u kterých se objevuje riziko vyčlenění či odchod ze vzdělávací instituci nebo nízký well-being.

IncludeArt reaguje na potřeby učitelů, které vyplynuly z nově objevujících se výzev v době pandemie.

Navštivte webové stránky projektu.

Výstupy z projektu

Z projektu IncludeArt vzejdou tři hlavní výstupy, jejichž hlavním cílem je posílení profesionálního rozvoje učitelů, aby si osvojili inkluzivní a kreativní kompetence za účelem dosažení efektivní podpory studentů.

  1. Inspirativní sbírka příběhů umělců, jež měli problém se začleněním do společnosti, a kteří představují vzory pro studenty ohrožené sociálním vyčleněním.
  2. Vzdělávací moduly týkající se využití inovativních přístupů založených na umění a příbězích umělců o inkluzi a poskytování efektivních učebních nástrojů pro zlepšení tvůrčích dovedností studentů.
  3. Vzdělávací webové rádio pro školy s radiovými broadcasty.

Vytvoření webového rádia a nových metod pro zapojení studentů skrz umění nabídne jak učitelům, tak i studentům nové digitální dovednosti a kanály, skrz které bude možné využívat umění, jakožto metodu vyučování a učení.

Co je v projektu nového?

První výstup projektu IncludeArt je hotový! Ve Sbírce úspěšných příběhů lze najít skutečné příběhy zahraničních i místních umělců – jak překonali problémy se začleněním, když přišli do nové země, do nového města, jak se cítili, s jakými obtížemi se potýkali. A v neposlední řadě i to, co jim pomohlo – co jim přineslo naději a sílu.

Sbírka úspěšných příběhů se skládá v první řadě z lokálních úspěšných příběhů z Itálie, Španělska, Polska, Španělska, Kypru a České republiky. Dále sbírka pokračuje mezinárodními úspěšnými příběhy, kde lze najít například příběh Lady Gaga, Eda Sheerana, Fridy Kahlo a mnoha dalších. Poslední část sestává z hloubkových rozhovorů, které partneři vedli s místními umělci o jejich potížích a bojích při začleňování. Tyto rozhovory jsou ještě dojemnější a hlubší, protože tito lidé vyprávěli své příběhy tazatelům neboli partnerům projektu, při osobních setkáních. Neváhejte si je přečíst!

Partneři projektu

Projektu IncludeArt se účastní 6 partnerů z 5 evropských zemí České republiky, Itálie, Kypru, Polska a Španělska. Materiály, které budou v rámci projektu vyvinuty, budou z anglického jazyka přeloženy do všech jazyků těchto zemí, což umožní implementaci ve všech členských státech plus anglicky mluvících zemích.

Meetingy a workshopy

První kick-off meeting v Las Palmas, Kanárské ostrovy

Partnerský meeting a LTT v Palermu, Sicílie

Co se děje v projektu?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.

Pokud se chcete o tomto nebo jiných evropských projektech dozvědět více, kontaktujte nás na info@skolapelican.com nebo 
+420 725 441 935.