Status studenta

Přihlaste se na pomaturitní studium k PELICANovi a zachovejte si status studenta.

Máš čerstvě po maturitě, ale zatím nevíš, co dál? Díky studiu v pomaturitním studium budeš i nadále využívat všech výhod studentského života. Status studenta Ti s PELICANEM zůstane!

Studující na jazykové škole absolvující pomaturitní studium statut studenta získávají na dobu jednoho roku. Poslanecká sněmovna totiž schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, díky čemuž mohou takovíto studenti využívat alespoň po dobu jednoho roku výhod statusu studenta – pokud maturovali ve stejném kalendářním roce, v jakém se přihlašují na pomaturitní studium jazyků.

Ztratit status studenta – například v důsledku nepovedených přijímacích zkoušek na vysokou školu – není nijak příjemná věc. Je nutné si uvědomit, že v případě, že od září nepokračujete se studiem, se vystavujete mnoha komplikacím. Především budete muset sáhnout hluboko do kapsy.

Dokud jste na střední škole, stát za vás totiž platí zdravotní pojištění. To pak za vás platí až do konce srpna. V případě vašeho zahájení studia na univerzitě, na VOŠ nebo na některé soukromé škole, status studenta zůstává i v září. A poté se vás bude týkat po celou dobu denního studia až do dosažení 26 let – pokud mezitím školu z nějakých důvodů neopustíte.

V jiném případě status studenta ztrácíte. A nenastoupíte-li po maturitě od července do práce, zdravotní pojištění si musíte platit vy sami. Vedle toho vaši rodiče ztrácí právo na přídavky na děti a tak dále. Jsou to každý měsíc vysoké částky. Pokud chcete ušetřit svoji peněženku nebo peněženku svých rodičů, doporučujeme vám ještě další cestu – poslední možnou záchranu – studium na jazykové škole.

Ti, kteří se rozhodnou pro pomaturitní jazykové studium, nemusí skládat žádné přijímací zkoušky. Jsou přijati ihned, pokud řádně vyplní a doručí přihlášku, prokážou dokončení středoškolského studia kopií maturitního vysvědčení, a následně podepíšou smlouvu a uhradí kurzovné.

Přihlaste se proto na pomaturitní jazykové studium na školu Pelican do Brna! Tato jazyková škola Brno status studenta zajišťuje všem svým studujícím. A navíc jim poskytne perfektní výuku cizích řečí, která se každému dokonale hodí pro nastávající studijní nebo profesní život. Vaše jasná volba by měla být jazyková škola Brno. Denní studium na pouhých několik hodit vám dá čas i na další aktivity!

Pomaturitní studium angličtiny

Angličtina je v současné době nejvýznamnějším cizím jazykem. Pro mnoho pracovních pozic je vnímána jako naprostá samozřejmost. Studenti se s angličtinou seznamují na středních školách, ale na mnoha školách výuku tohoto jazyka pojímají dost povrchně a studenti se tak anglicky moc nenaučí. Pomaturitní studium angličtiny u Pelicana je tedy možností naučit se tento jazyk doopravdy.

Pomaturitní studium němčiny

Německý jazyk má i dnes velkou důležitost a pomaturitní studium němčiny u Pelicana je skvělou příležitostí si tuto řeč osvojit. V Pelicanovi se zájemci o studium němčiny naučí plynulé konverzaci, vstřebají poslech, čtení i písemný projev. Kromě toho rozšíří své znalosti kultury a reálií německy mluvících zemí.Pomaturitní studium španělštiny

Pomaturitní studium španělštiny

Angličtinu, němčinu, potažmo francouzštinu či ruštinu už jste se učili na střední škole, tak co se po maturitě naučit španělsky? Pelican nabízí pomaturitní studium španělštiny v Brně. Výuka probíhá od pondělí do pátku každý den čtyři vyučovací hodiny celý školní rok. Naučíte se tak španělsky rozumět i mluvit a otevřete si dveře do celého světa. Neváhejte a přihlaste se k nám v Brně na pomaturitní studium španělštiny. Naučíte se skvěle španělsky, užijete si rok plný zábavy a poznáte nové přátele.

Pomaturitní studium francouzštiny

I francouzština bývá vyučována na středních školách. Pokud ale nepočítáme specializované instituce, na většině škol se během čtyřletého studia naučí z francouzštiny coby z druhého jazyka jen základy. Na škole Pelican je možnost absolvovat pomaturitní studium francouzštiny, během nějž student získá potřebné komunikační dovednosti, které může v budoucnu využít.

Pomaturitní studium ruštiny

Osvojit si znalost ruštiny je velmi pragmatickým tahem, protože společensko-ekonomický význam Ruska začíná být stále patrnější. Ruština má navíc podobné základy jako čeština a pro ty, kteří nemají příliš talent vstřebávat cizí řeči, je pomaturitní studium ruštiny snadnou cestou k tomu naučit se perfektně nějakou cizí řeč.

Navštivte nás na dny otevřených dveřích.