Firemní španělština – informace


U nás si můžete vybrat z těchto typů firemních jazykových kurzů:

 • standardní prezenční výuka tváří v tvář
 • blended learning (nejoblíbenější varianta našich klientů a také nejefektivnější způsob firemní výuky, střídání standardní výuky s výukou online = příležitost pro zapojení a procvičení všech důležitých dovedností)
 • hybridní výuka (jedna část skupiny je v klasické prezenční podobě a druhá část připojená online – skvělá varianta skupinových kurzů v případě služebních cest, práce z domu apod.)
 • online výuka po Skypu či jiných komunikačních platformách

Proč studovat španělštinu s Jazykovou školou PELICAN

 • Jsme jazyková škola, která má s organizací firemních kurzů španělštiny bohaté zkušenosti – této činnosti se věnujeme již od roku 2002.
 • Kurz španělštiny Vám sestavíme přesně na míru. Při jeho tvorbě zohledníme nejen Vaše požadavky, ale i potřeby dané Vašim pracovním odvětvím.
 • Naši kvalifikovaní lektoři uplatňují během lekcí individuální přístup a kladou důraz na zlepšení každého konkrétního zaměstnance.
 • Víme, že čas jsou peníze, s kurzy španělštiny proto přijedeme za Vámi. Vzdělávat se tak můžete přímo na Vašem pracovišti, a to během pracovní doby i mimo ni.
 • Přizpůsobíme se Vašim potřebám. Necháme na Vás, kdy a jak často se budou lekce konat. Naši lektoři jsou Vám k dispozici v kteroukoliv denní dobu.
 • Firemní kurzy španělštiny neorganizujeme pouze v Brně, ale i v jiných městech – v Praze, v Olomouci, ve Zlíně atd. Jsme tu pro Vás, ať Vaše firma sídlí kdekoliv.
 • Firemní kurzy španělského jazyka lze nyní uhradit ze zdrojů získaných v projektu POVEZ II, který se zabývá odborným vzděláváním zaměstnanců. Rádi poskytneme informace a detaily k  žádosti o finanční podporu jazykového vzdělávání pracovníků programu POVEZ II.

Firemní kurz španělštiny zahrnuje:

 • Úvodní testování úrovně španělštiny zaměstnanců a jejich rozdělení do odpovídajících skupin.
 • Analýzu potřeb Vaší firmy, na základě níž navrhneme vhodnou strukturu a náplň kurzu.
 • Stanovení studijních cílů pro všechny realizované kurzy. Našim cílem je za rok studia zlepšit úroveň každého účastníka o jednu pokročilost evropského referenčního rámce (např. z A2 na B1 atd.).
 • Průběžný monitoring a evaluaci docházky zaměstnanců do lekcí.
 • Pro zájemce, kteří dosáhnou odpovídající jazykové úrovně, zajištění možnosti složit státní jazykovou zkoušku na úrovni B2 nebo C1 zdarma.

Průběh kurzu

 • Před zahájením kurzu otestujeme komunikační dovednosti zaměstnanců ve španělském jazyce, na základě kterých navrhneme jejich rozdělení do skupin podle pokročilosti.
 • V rámci iniciační fáze společně s Vámi zmapujeme potřeby Vaší firmy a navrhneme studijní osnovu, která bude tyto potřeby naplňovat.
 • V rámci samotného kurzu provádíme monitoring docházky zaměstnanců do lekcí a případné opakované absence neodkladně řešíme.
 • Každých 6 měsíců testujeme dosaženou jazykovou úroveň účastníků kurzu. Na základě výsledků testování a analýzy docházky posuzujeme efektivitu kurzu.
 • Po ukončení firemního kurzu španělštiny provádíme jeho evaluaci. Od účastníků kurzů sbíráme zpětnou vazbu, analyzujeme celkovou docházku a provádíme závěrečné testování jejich jazykových znalostí. Na základě získaných výsledků navrhujeme případné úpravy struktury a náplně kurzu.

Skype výuka jako ještě efektivnější učení jazyka

 • učíte se kdekoliv a kdekoliv (doma, v kanceláři, na služební cestě, …)
 • rapidně ubývá zmeškaných hodin, které by v normální výuce odpadly (při nemoci, služební cestě apod.) – nehrozí tak mrhání času a peněz
 • výuka je inovativní a hravá s využitím interaktivních platforem
 • lektor může lekce nebo její fragmenty nahrávat, tím pádem máte možnost se k látce kdykoliv vracet v případě, že jste něčemu nerozuměli
 • online výuka je efektivní z hlediska koncentrace – z naší zkušenosti kvůli prostorové vzdálenosti dáváte větší pozor
 • trénink na skutečnou online pracovní komunikaci v cizím jazyce (pracovní hovory a schůzky se zahraničními partnery)
 • nemusíte se starat, jestli budete mít ve firmě volnou místnost
 • zlepšování IT dovedností vašich zaměstnanců

Cíle kurzu

 • Cílem firemního kurzu španělštiny je zlepšení komunikačních dovedností účastníků ve španělském jazyce. Při lekcích je důraz kladen především na mluvený a písemný projev.
 • Firemní kurzy navrhujeme tak, aby se jejich účastníci ve španělštině zlepšili o jednu úroveň za jeden rok výuky. V případě zájmu je možné stávající strukturu kurzu upravit tak, aby Vaši zaměstnanci dosáhli požadované úrovně rychleji.
 • Vaše zaměstnance připravíme ke složení státní jazykové zkoušky.
 • V případě spokojenosti pro Vás rádi navrhneme navazující kurzy. Můžete tak svým zaměstnancům dále pomáhat v rozvoji znalostí španělštiny.