Stronger Youth

STRONGER YOUTH – Posílení sociálních kompetencí a měkkých dovedností mladých lidí prostřednictvím peer mentoringu

V dnešní době se mladí lidé potkávají s množstvím nových překážek. Neustále se měnící prostředí a větší nároky vyvíjí tlak na teenagery. Jedinci s nedostatečnými sociálními dovednostmi se poté dostávají mimo komunitu. A právě projekt „Stronger Youth – Empowering young people social competences and soft skills through peer mentoring” si klade za cíl posilovat emoční stabilitu mladých s důsledkem sociálního začlenění.

Peer mentoring jako prevence deprese

Bouřlivé období dospívání sebou nese mnoho výzev a je považováno za jedno z nenáročnějších období. Tento projekt je určen mladým lidem, které právě v této fázi života čeká mnoho stresových situací a vstupují do dospělosti bez dostatečné zkušenosti, která by jim pomohla v tomto složitém období.

Projekt se zaměřuje na posílení odolnosti mladých lidí vůči stresu a depresi prostřednictvím spolupráce s vrstevníky. Tento proces bude probíhat za pomoci tzv. peer mentoringu, jelikož nikdo nerozumí adolescentovi tak dobře jako jiný adolescent, tedy za pomoci tzv. peer mentoringu.

Výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je organizovat proces vrstevnického mentoringu tím, že poskytne metody pro nábor dobrovolníků mezi odolnými mladými lidmi a poskytne jim nástroje pro práci a podporu s jejich vrstevníky, kteří jsou ohroženi depresí. Tento projekt bude přispěním k první fázi prevence tím, že posiluje mladé lidi nejpříhodnějším komunikačním kanálem: prostřednictvím jejich vrstevníků. To bude dosaženo:

  • vytvořením rámce komunikace s mladými lidmi,
  • poskytnutím online nástroje pro nábor odolných mladých lidí, kteří mohou být dobrovolníky,
  • vytvořením sady aktivit, které mohou vrstevnickým mentorem poskytnout mentees takovým způsobem, že společné aktivity budou rozvíjet a zlepšovat sociální odolnost pomocí učení a tréninku soft skills a sociálních kompetencí,
  • poskytnutím know-how pro pedagogy, jak pracovat s mladými lidmi, kteří by mohli být vrstevnickými mentory jako dobrovolníci.

Mezinárodní tým

Tento projekt započal ke konci roku 2023 a na jeho výstupech pracují odborníci z šesti evropských organizací, vedle spolku PELICAN se jedná o:

  • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Itálie) – jedná se o neziskový sociální podnik, který působí již od roku 2012, jehož poslání je vytvářet rovné příležitosti pro citlivý rozvoj společnosti, komunit a lidí.
  • VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE – VITECO SRL (Itálie) – je podnik, který poskytuje software a e-lerning a spolupracuje jak s národními zákazníky, tak s evropskými partnery v projektech EU.
  • UNIVERSIDADE DE EVORA (Portugalsko) – je jednou z univerzit patřících do portugalského systému veřejného vysokoškolského vzdělávání. Její poslání zahrnuje vytváření znalostí prostřednictvím vědeckého a uměleckého výzkumu.
  • CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA (Rumunsko) – CPIP je nevládní organizace založená na myšlence celoživotního vzdělávání jako nástroje rozvoje komunity. Od roku 2006 spolupracujeme s různými cílovými skupinami, které spojuje potřeba a touha po vzdělávání.
  • Asociación Valencia Inno Hub (Španělsko) – španělská nezisková organizace, která vznikla s cílem spojit talenty, technologie a pomáhat jednotlivcům v jejich osobním a profesním rozvoji.
  • Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME (Polsko) – je nadace, která si klade za cíl vyvíjet a propagovat mezinárodní spolupráci místních organizací, které se zabývají vzděláváním.

Projektové meetingy

Co je v projektu nového?

První newsletter (březen 2024)