AI in ADU


Aktuální dění v projektu AI in ADU můžete sledovat zde:

Facebook

Webová stránka projektu

Instagram


V dnešní době se mění dynamika pracovního trhu a rostoucí důraz na digitální dovednosti a znalosti ovlivňuje způsob, jakým se lidé učí a rozvíjejí. Projekt AI in ADU: „Umělá inteligence ve vzdělávání dospělých a sebevzdělávání: Poskytování personalizovaných a adaptivních vzdělávacích zkušeností s důrazem na studium jazyků“ vychází právě z této potřeby pro efektivnější a přístupnější vzdělávání pro dospělé jedince.

Foto z prvního projektového meetingu partnerů v Brně v březnu 2024.

Cílem tohoto projektu je vytvořit a implementovat AI zaměřená vzdělávací řešení, která budou personalizovaná, adaptivní a efektivní pro dospělé studenty. Současně se projekt zaměřuje na poskytování praktického poradenství pedagogům a samoukům, jak efektivně využívat AI vzdělávacích nástrojů k podpoře dalšího vzdělávání, celoživotního učení. Projekt si také dává za cíl zvýšit povědomí o potencionálních přínosech AI ve vzdělávání a podpořit tak jejich širší přijetí ve vzdělávacím sektoru.


Výsledky projektu

Výsledky projektu představují významný krok vpřed v oblasti vzdělávání dospělých a sebevzdělávání. Poskytují personalizované, adaptivní a efektivní vzdělávací cesty a řešení založené na umělé inteligenci. Díky praktickým průvodcům pro pedagogy a samouky jsou tyto inovativní technologie snadno dostupné a použitelné. Identifikace nejlepších postupů přispěje k celkovému zlepšení vzdělávacího prostředí pro dospělé, zatímco doporučení a směrnice zajistí etické a dostupné využívání technologií umělé inteligence. Zprávy a podcasty z konzultací s odborníky poskytnou důležitý zpětný vazební mechanismus a informace pro další rozvoj a zdokonalení vzdělávacích iniciativ.


Partneři projektu

Toto společné úsilí spojuje vážené partnery ze šesti zemí: Německa, České republiky, Polska, Turecka, Kypru a Itálie. Tito partneři, kteří čerpají z různých odborných znalostí a úhlů pohledu, se sjednocují ve svém odhodlání podporovat vzdělávání dospělých a samostudium prostřednictvím inovací řízených umělou inteligencí.

Foto z prvního projektového meetingu partnerů v Brně v březnu 2024.

Fotky z projektového meetingu v Brně (26.-27.3.2024)


Zajímá vás víc?

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.