aPLaNet cz

APLANET – Autonomous “Personal Learning Networks” for language teachers

Cílem projektu aPLaNet je pomoci učitelům využívat internetové osobní vzdělávací a sociální sítě ke svému profesnímu růstu a využití ICT nástrojů do výuky. Projekt získal 5. místo v prestižní soutěži The Edublog Awards v kategorii Nejlepší sociální síť pro pedagogy 2012. V rámci projektu jsou pořádány akreditované workshopy, během kterých jsou představovány nejrůznější ICT nástroje, které mohou využít studenti a učitelé ve výuce.

Podívejte se na stránku projektu www.aplanet-project.eu

Koordinátor

ISTEK Schools, Istanbul, TR

Partneři projektu

British Council, Barcelona, SP
EuroEd, Bucurešť, RO
Jazyková škola PELICAN, CZ
Univerzita Sv. Klimenta Ohridského, Sofie, BG
Univerzita Západní Skotsko, GB