Přípravné kurzy francouzštiny

Přípravné kurzy aktuálně probíhají formou Individuálních kurzů.

Náročnost přípravných kurzů je však odlišná od kurzů individuálních, od čehož se také odvíjí i cena.

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat
emailem na info@skolapelican.com
nebo telefonicky na tel. číslo +420 774 742 296.

Zkouška B1

Obecné informace

Zkouška B1 z francouzštiny  odpovídá přibližně úrovni maturity z francouzského jazyka. Slouží jako doklad Vaší dovednosti aktivně používat francouzský jazyk. Zkouška je vhodná pro všechny, kteří potřebují potvrzení o své jazykové úrovni francouzštiny B1 pro studijní i pracovní účely. Zároveň je hodnotná i sama o sobě, neboť dokládá Vaše dosavadní studijní úspěchy.

Zkouška B1 z francouzského jazyka nemusí na první pohled působit jako nic obtížného, pokud si však svoji francouzštinou nejste příliš jistí anebo si chcete doposud probranou látku zopakovat, je pro Vás přípravný kurz B1 z francouzštiny ideální příležitostí. Neztrácejte svůj čas s nepříliš efektivní domácí přípravou a obraťte se na veřejné kurzy vedené profesionálními lektory  v pobočce jazykové školy Pelican, Brno

Dvouměsíční přípravný kurz B1 obsahuje 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání zkoušky B1 z francouzštiny v termínu, který Vám nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme vás číst francouzské texty psané rodilými mluvčími s orientací na zachycení hlavní myšlenky textu a důležitých v něm obsažených informací. Navíc získáte slovní zásobu přibližně 400 – 500 nejběžnějších francouzských slovíček.
 • Naučíme vás rozumět i mluvené francouzštině.
 • Procvičíme s vámi i tvůj francouzský ústní projev. Zaměříme na vaši schopnost reagovat bez přípravy na otázky a vést dialog ve francouzštině na nenáročná témata.
 • Rozšíříte si i své dosavadní znalosti francouzské gramatiky. Nenásilnou formou jednotlivých cvičení se naučíte všechna důležitá gramatická pravidla francouzštiny.

Části jazykové zkoušky

 1. Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 2. Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 3. Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 4. Ústní zkouška – 15 minut.

Doporučené materiály

Saison 3 – Livre, zkušební testy B1.

Státní jazyková zkouška základní

Obecné informace

Státní jazyková zkouška z francouzštiny základní je na úrovni na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Státní jazyková zkouška je nezbytným dokladem pro doložení Vaší jazykové úrovně francouzštiny pro mnohé zaměstnavatele a vzdělávací instituce. Naši profesionální lektoři Vám pomohou se připravit na SJZ základní z francouzštiny a na jejich přípravné kurzy pro veřejnost pořádané v Brně se budete rozhodně těšit.

Pokud tedy potřebujete státní jazykovou zkoušku z francouzštiny rychle, tak neztrácejte čas s nepříliš efektivní domácí přípravou anebo pokusy naslepo, které Vás mohou stát čas peníze. S naším přípravným kurzem si zvednete svoje šance u státní jazykové zkoušky, která Vám může jednou otevřít dveře k vysněnému zaměstnání anebo nezapomenutelné životní zkušenosti.

Dvouměsíční přípravný kurz na SJZ základní z francouzštiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ základní z francouzštiny v termínu, který ti nejvíce vyhovuje přímo v prostorách jazykové školy Pelican v Brně.

Co vás v kurzu naučíme

 • Seznámíme vás s obsahem státní jazykové zkoušky z francouzštiny a požadavky na účastníky.
 • Systematicky vás připravíme na jednotlivé části francouzské státní jazykové zkoušky základní.
 • Naučíme tě řešit specifické typy otázek obsažené ve SJZ základní
 • Projdete si francouzské zkouškové testy nanečisto.
 • Procvičíme si s vámi gramatiku a rozšíříme Vaši slovní zásobu francouzských slovíček.
 • Společně odhalíme silné a slabé stránky tvých francouzských jazykových dovedností.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Nejprve absolvujete písemnou část státní jazykové zkoušky z francouzštiny. V ní se ověřují čtyři Vaše jazykové dovednosti: Zaprvé je to vaše schopnost porozumění francouzskému textu o přibližném rozsahu 600-800 slov. Za druhé se testuje Vaše dovednost napsat samostatně francouzský text o délce 300 slov. Zatřetí je testován krátký poslech francouzštiny o délce 5-6 minut. Naposledy budou prověřené i Vaše znalosti vybraných mluvnických a lexikálních struktur ve francouzštině. Všechny čtyři jazykové dovednosti budou testovány na níže uvedených tématech:

Témata a okruhy ústní i písemné části části státní jazykové zkoušky z francouzštiny:

1. Rodina, 2. Dům a bydlení, 3. Člověk – vlastnosti fyzické i mentální, 4. Zdraví a nemoc, 5. Svátky a zvyky, 6. Nakupování a peníze, 7. Oblékání, 8. Služby, 9. Jídlo, 10. Město a vesnice, 11. Počasí, 12. Doprava, 13. Hotely, prázdniny, cestování, 14. Sporty, 15. Školství, 16. Kultura, 17. Trávení volného času, 18.Média, 19. Příroda, ekologie, 20. Práce – povolání a profese

2. Ústní část

Nejdříve po 14 dnech od písemné části státní jazykové zkoušky z francouzštiny bude Vás čekat i ústní část. Do Brna se tedy dostavíte podruhé a v ústní části se zkoušející zaměří na Vaši schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynně hovořit na výše uvedená témata.

Doporučené materiály

Starší testy SJZ.

Státní jazyková zkouška všeobecná

Obecné informace

Státní jazyková zkouška všeobecná zvýší Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale pomůže Vám i během studia na vysoké škole. SJZ všeobecná z francouzštiny je na úrovni na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je uznávaná všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky. Státní jazyková zkouška všeobecná může být často poslední překážkou, která Vás může dělit od Vašeho vysněného zaměstnání.

Státní jazyková zkouška všeobecná je poměrně nákladná, a proto se Vám rozhodně vyplatí zaplatit si i přípravný kurz na SJZ. Ideální je pro Vás absolvovat přípravný kurz v Brně v příjemných prostorách jazykové školy Pelican. S ním získáte nejen potřebné znalosti, ale i jistotu k Vaší nadcházející státní jazykové zkoušce francouzštiny a zaručujeme Vám, že kurzy pro veřejnost s našimi profesionálními lektory Vás budou rozhodně bavit.

Dvouměsíční přípravný kurz na SJZ všeobecnou z francouzštiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by Vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání SJZ všeobecnou z francouzštiny v termínu, který ti nejvíce vyhovuje přímo v jazykové škole Pelican, Brno.

Co vás v kurzu naučíme

 • Prohloubíme vaši znalosti a větší míru osvojení francouzského jazyka v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole.
 • Procvičíte si znalost přibližně 4000 francouzských slovíček
 • Naučíme vás pohotově a přirozeně reagovat ve francouzštině v běžných situacích denního života a plynně bez chyb francouzsky hovořit o tématických okruzích.

Části jazykové zkoušky

1. Písemná část

Na vypracování písemné části SJZ všeobecné z francouzštiny budete mít celkem 4 hodiny. Během nich se prověřuje úroveň porozumění při čtení francouzského textu v celkovém rozsahu 1200–1400 slov. Dále se prověřuje dovednost napsat samostatně francouzský text případně volně zpracovat určené téma. Délka textu by měla činit přibližně 500 slov. Při těchto dvou testování můžete využívat i česko-francouzský slovník v knižní podobě. Poté následuje poslech ve francouzštině, jehož délka bude 8 minut. Poslední testování písemné části SJZ ve francouzštině se zaměří na gramatiku a tvou schopnost správně používat vybrané mluvnické a lexikální struktury.

2. Písemná část

Ústní část SJZ zkoušky z francouzštiny je možné absolvovat nejdříve 14 dnů po úspěšném složení části písemné a bude trvat 25–30 minut. Kromě plynulosti tvé francouzštiny bude hodnocena i znalost reálií Francie a České republice a také schopnost hovořit o francouzské knize žánru beletrii, kterou jste sami četli, v rozsahu nejméně 500 stran.

Tématické okruhy státní jazykové zkoušky všeobecné z francouzštiny:

 • 1. Rodina, 2. Dům a bydlení, 3. Člověk – vlastnosti fyzické i mentální, 4. Zdraví a nemoc, 5. Svátky a zvyky, 6. Nakupování a peníze, 7. Oblékání, 8. Služby, 9. Jídlo, 10. Město a vesnice, 11. Počasí, 12. Doprava, 13. Hotely, prázdniny, cestování, 14. Sporty, 15. Školství, 16. Kultura, 17. Trávení volného času, 18.Média, 19. Příroda, ekologie, 20. Práce – povolání a profese.
 • 1. Geografie Francie, klima, 2. Populace Francie, imigrace, náboženství, 3. Politický systém, moc exekutivní a výkonná, politické strany, 4. Francouzská správa, obce, departmenty, regiony, 5. Francouzský jazyk, společenství frankofonních národů, 6. Ekonomický život, 7. Sociální systém, 8. školství, 9. Věda a technologie, 10. Malířství a sochařství, 11. Hudba, písně, 12. Kino, divadlo, 13. Náboženské a civilní svátky, 14. Média (tisk, rádio, televize), 15. Současné problémy Francie.

Doporučené materiály

Production écrite FLE, niveaux C1 / C2.

DELF B2

Obecné informace

Zkouška DELF (z francouzského Diplome d’études en langue française neboli Diplom studií francouzského jazyka) je na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku DELF B2 uplatníte např. pokud se chystáte do veřejného sektoru, neboť DELF B2 je uznávána českou státní správou. Zároveň ji využijete i tehdy, pokud se chystáš studovat ve Francii. Výsledky zkoušky DELF B2 totiž bere v potaz při přijímacím řízení většina českých i francouzských univerzit, stejně jako univerzity většiny z 52 členských států asociace frankofonie.

Zkouška DELF B2 je poměrně náročná a není tedy radno se na ni připravovat samostatně. Mnohem výhodnější je obrátit se na veřejné kurzy vedené profesionálními lektory jaké nabízíme právě my, jazyková škola Pelican v Brně. V našich příjemných prostorách v centru Brna vás bude přípravný kurz na zkoušku DELF B2 bavit a získáte při něm toliko nezbytnou jistotu pro úspěšné splnění zkoušky.

Dvouměsíční přípravný kurz na DELF B2 z francouzštiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máte ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vyberete. Pokud by vám ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme vás porozumět hlavním myšlenkám složitých francouzských textů týkajících se jak konkrétních, tak teoretických témat.
 • Naučíme vás rozumět tématům i odborně zaměřených francouzských diskusí ve vámi zvoleném oboru.
 • S naší pomocí se dokážete účastnit rozhovoru ve francouzštině natolik plynule a spontánně, že můžete vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími bez zvýšeného úsilí z obou stran.
 • Naučíme vás napsat srozumitelné a podrobné francouzské texty na širokou škálu témat a v nich vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Části jazykové zkoušky

Zkouška DELF B2 se skládá celkem ze čtyř části a její vypracování ti zabere přibližně 3 hodiny:

1. Porozumění ústnímu projevu

V této části budete mít za úkol vyplnit odpovědi na otázky týkající se tří poslechů. První z poslechů bude interview nebo zpráva. Zbývající dva poslechy budou buď úryvkem z konference, rozhovorem, dokumentem anebo rádiovým či televizním programem. Na první část budete mít 30 minut.

2. Porozumění psanému projevu

V této části budete mít za úkol vyplnit odpovědi na otázky týkající se dvou přiložených dokumentů. Prvním z nich bude text informativního charakteru zahrnující Francii nebo frankofonní území. Druhým z textů bude argumentační text zaujímající určité stanovisko. Na druhou část budete mít 60 minut.

3. Písemný projev

V této části budete mít za úkol napsat text a obhájit v něm svůj osobní postoj. Výsledný text by měl mít formu příspěvku do debaty, oficiálního dopisu anebo kritického článku. Na třetí část budete mít 60 minut.

4. Ústní projev

Poslední a čtvrtou části bude ústní zkouška. V ní budete mít za úkol obhájit si svůj názor na předem nepřipravené téma.

Doporučené materiály

Réussir le DELF niveau B2.

DALF C1

Obecné informace

Zkouška DALF (Diplome approfondi de la langue française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka) je na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento diplom je naprostou nezbytností, pokud se chystáte studovat ve Francii, neboť držitelé diplomu DALF C1 jsou na všech francouzských univerzitách osvobození od povinnosti složit vstupní jazykové testy. V případě, že se ucházíte o pracovní místo, bude diplom DALF C1 výrazným plusem, které váš budoucí zaměstnavatel jistě při posouzení vaší žádosti zohlední.

DALF C1 patří k těm nejobtížnějším zkouškám ve francouzštině a je velmi náročné se připravovat na splnění zkoušky pouze samostudiem. Mnohem výhodnější je se obrátit na veřejné kurzy vedené profesionálními lektory jaké nabízíme právě my, jazyková škola Pelican v Brně. V našich jazykových učebnách v centru Brna tě bude přípravný kurz na DALF C1 bavit a získáš při něm nezbytnou jistotu pro úspěšné splnění zkoušky.

Dvouměsíční přípravný kurz na DALF C1 z francouzštiny obsahuje celkem 8 lekcí po 90. minutách. Zároveň je možné nastoupit i do jeho prodloužené čtyřměsíční varianty, která se skládá celkem z 16 lekcí taktéž po 90. minutách. Na výběr máš ze široké škály možných termínů, ze kterých si určitě vybereš. Pokud by ti ale žádný termín nevyhovoval, můžete využít i možnosti individuálního kurzu.

Co vás v kurzu naučíme

 • Naučíme vás rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých francouzských textů a rozpoznávat v nich ukryté významy.
 • Naučíme vás se plynule a pohotově vyjadřovat bez viditelného hledání francouzských slovíček.
 • S námi zvládnete využívat francouzského jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické i profesní účely. 
 • Naučíme vás vytvářet srozumitelné, dobře uspořádané a podrobné francouzské texty na složitá témata.

Části jazykové zkoušky

Zkouška DALF C1 se skládá celkem ze čtyř části a její vypracování vám zabere více než 5 hodin:

1. Porozumění ústnímu projevu

V této části budete mít za úkol vyplnit odpovědi na otázky týkající se tří poslechů. První dva z nich budou dlouhé (8 minut dohromady) a bude se jednat o rozhovor, něčí přednes anebo úryvek z konference. Třetím poslechem bude pásmo složené z několika krátkých mediálních reportů (šoty, ankety, reklamní spoty,…). Na celou poslechovou část budete mít 40 minut.

2. Porozumění psanému projevu

V této části budete mít za úkol vyplnit odpovědi na otázky týkajících se přiloženého literárního nebo žurnalistického textu o délce 1500 až 2000 slov. Na tuto část budete mít 50 minut.

3. Písemný projev

V  této části budete mít za úkol napsat dva texty. Prvním z nich bude souhrnný text na základě vybraného dokumentu o celkové délce 1000 slov. Druhým bude argumentační esej na základě obsahu vámi vybraného dokumentu. Na sepsání obou textů budete mít 2 hodiny a 30 minut.

4. Ústní projev

Čtvrtou a zároveň poslední částí bude ústní zkouška. V ní budete mít za úkol se vyjádřit k několika textům. Kromě samotného ústního projevu bude hodnoceno i aktivní vedení diskuze se zkoušejícím z vaší strany. Na ústní část budete mít hodinu přípravy s dokumenty a po ní bude následovat 30 minut samotné diskuze.

Doporučené materiály

Réussir le DALF niveau C1 C2.

Proč studovat s PELICANEM

 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, máš tedy možnost si zvolit čas výuky, který ti bude nejvíce vyhovovat.
 • Sídlíme v samotném centru Brna.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáš jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním, tak i v profesním životě.
 • Máte možnost využít ukázkové hodiny ZDARMA!
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je hodina-zdarma.jpg.

Pro jakékoliv informace volejte k nám do kanceláře na tel. číslo +420 725 441 935 nebo pište na náš info@skolapelican.com a nebo se za námi rovnou zastavte do kanceláře na adrese Lidická 9, Brno.