MUSILIB

Zapojení hudby do mezikulturního vzdělávání dětí

Děti narozené ve 21. století vyrůstají ve stále více propojeném, různorodém a rychle se měnícím světě. To s sebou přináší potřebu efektivně rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti směrem k otevřenosti vůči novým kulturám a diverzitě  již od raného věku. Přestože o rostoucím významu kulturního povědomí a mezikulturního porozumění není pochyb, jakou cestou děti na základních školách otevřenost vůči novým kulturám učit, stále zůstává pro vzdělavatele velkou výzvou.

Partneři nového evropského vzdělávacího projektu MUSILIB z Finska, Švédska, Belgie, Řecka, České republiky a Velké Británie  se rozhodli postavit této výzvě hned několika způsoby.



AUDIO POHÁDKY V CIZÍM JAZYCE KE STAŽENÍ ZDE

Na tuto stránku pravidelně přidáváme pohádky ve všech 12 jazycích. U každé z pohádek naleznete PDF soubor s ilustrovaným textem, u vybraných pohádek pak i audio záznam namluvený rodilým mluvčím.


Popis projektu MUSILIB

Projekt MUSILIB nabídne rozšířenou vícejazyčnou a multikulturní on-line knihovnu pro děti, která vznikla v rámci předchozího úspěšného projektu MultiLib, obsahující 26 dětských příběhů přeložených do 6 evropských jazyků a dalších 6 menšinových jazyků z každé partnerské země. Celkem 156 on-line ilustrovaných knih bylo v rámci projektu MultiLib doplněno o sbírku aktivit zaměřených na práci s příběhem a příručku pro pedagogy. Všechny vzniklé materiály projektu MultiLib jsou již volně dostupné ke stažení na stránkách projektu.

V návaznosti na předchozí projekt MultiLib, MUSILIB rozšíří již vzniklou knihovnu, a to za využití inovativního média v oblasti vzdělávání: hudby – která se zároveň stane odrazem místní kultury každé partnerské země.

Hlavní výstupy projektu

  • Každý příběh v on-line knihovně MultiLib tedy bude obohacen o tzv. Soundtrack vzniklý ve spolupráci s profesionálními hudebníky, kteří knihy hudebně doprovodí hrou na tradiční hudební nástroj země, ze které příběh pochází.
  • Následně bude vytvořena Multikulturní on-line knihovna hudebních nástrojů pro děti. Ta bude obsahovat fotografie nástrojů, nahrávky s typickým zvukem pro každý hudební nástroj, zvukovou nahrávku s názvem hudebního nástroje v původním jazyce a krátký pohádkový příběh o každém hudebním nástroji.
  • Soubor aktivit a příručka pro učitele pro práci s knihovnou.

Vzniklé nástroje budou k dispozici v digitální podobě, s uživatelsky přívětivým a snadno dostupným technickým řešením, pro co nejsnazší práci dětí i pedagogů s veškerými výukovými materiály.

Cílová skupina projektu

  • Žáci základních škol v sedmi partnerských zemích
  • Děti migrantů a příslušníků etnickým menšin v těchto zemích
  • Učitelé na základních školách pracující v multikulturním / multijazykovém prostředí
  • Vychovatelé a další pracovníci základních škol pracující s dětmi na prvním stupni

Workshopy

V rámci projektu bude Spolek PELICAN pořádat na základních školách v České republice workshopy zaměřené na testování vzniklých materiálů: práci pedagogů s knihovnou a hudebními nahrávkami, multikulturní knihovnou hudebních nástrojů pro děti a souborem aktivit, jejichž pracovní verze budou všem účastníkům těchto workshopů předány.


Partneři projektu

Övermark skola (Finsko), The Mosaic Art and Sound (Velká Británie), Viksjöfors skola (Švédsko), Spolek PELICAN (Česká republika), Technical University of Crete (Řecko), University of Cukurova (Turecko), Menuhin Foundation (Belgie)


WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU

FACEBOOK PROJEKTU


Zaujal Vás projekt MUSILIB?

Zaujal Vás tento projekt a rádi byste ho zařadili do výuky či se o něm dozvěděli více? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi se s Vámi sejdeme a vše Vám vysvětlíme. V rámci projektu také pořádáme workshopy a veškeré materiály vzniklé v rámci projektu budou volně k dispozici ke stažení, případně osobnímu předání. Pro více informací pište na jurasova@skolapelican.com. 


Fotogalerie


Pokud se chcete o projektu dozvědět více, kontaktuje nás buď e-mailem na jurasova@skolapelican.com, telefonicky na čísle +420 774 742 296 nebo osobně na adrese Lidická 9, Brno. Pokud budete mít zájem, rádi za vámi přijedeme a projekt Vám blíže představíme.