Pelican publikace

Rozšiřujte své pedagogické vzdělání a stáhněte si zcela zdarma publikace, které vydáváme.

Hrajme si s jazyky! Sbírka her a aktivit pro děti a rodiče specificky navržených pro podporu vícejazyčnosti

Aktivity projektu Multilingual Families Clubs jsou určeny k rozvíjení komunikačních a interkulturních kompetencí dětí z vícejazyčných rodin. Jsou navrženy tak, aby pomohly pedagogům děti maximálně motivovat ke studiu a používání jazyků svých rodičů. Jejich cílem je také povzbudit rodiče, aby se snažili své děti vychovávat tak, aby si osvojily a udržely znalost rodinných jazyků.

Knihu si můžete zdarma stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

 

MultiLib: Kniha aktivit

Tato kniha, která vznikla v rámci projektu MultiLib, zahrnuje 27 různých aktivit zaměřených na práci s příběhem. Díky těmto zdrojům budou učitelé na základních školách schopni u svých žáků rozvíjet smysl pro sociální začlenění, posílit interkulturní porozumění, podpořit hrdost na svůj původ, jazyk i kulturu, rozvíjet kompetence nezbytné pro jejich budoucí pracovní uplatnění a užít si společné vzdělávací aktivity plné kreativity a zábavy.

Knihu si můžete zdarma stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

 

PROJEKT:

FACEBOOK:

WORKSHOP:

Don´t Give Up!

Tato kniha na 143 stranách shrnuje příklady „dobré praxe“ v jazykovém vzdělávání. Je vhodným průvodcem pro všechny, kteří jsou přesvědčeni, že nemají „buňky“ pro to, aby se naučili mluvit cizím jazykem. Kniha vyvrací mnoho zažitých mýtů a předsudků o učení se cizím jazykům. Učitelé cizích jazyků i češtiny pro cizince zde najdou mnoho rad a tipů k udržení motivace svých studentů po celou dobu trvání jazykového kurzu.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

 

PROJEKT:

WORKSHOP:

Don´t give up

Workshop

aPLaNet Průvodce učitele

Tato publikace představuje zcela nový přístup k dalšímu vzdělávání učitelů pomocí osobní vzdělávací sítě. Kniha vás provede procesem vytvoření a nastavení vaší vlastní a jedinečné vzdělávací sítě. Pomůže vám identifikovat a využívat zdroje informací, které potřebujete znát, abyste se mohli stát lepším učitelem. Ovládněte sociální sítě, jako jsou Facebook, nebo Twitter a využijte je k sebevzdělávání, vedoucím k lepším výsledkům vašich studentů.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

aPlaNet

Workshop

Proč vychovávat děti vícejazyčně

Publikace je určena učitelům mateřských a základních škol a shrnuje to nejdůležitější, co potřebují vědět o práci s žáky pocházejících z různých jazykových a kulturních prostředí. Publikaci oceníte zejména v případě, že působíte v prostředí vícejazyčné třídy. Informace, jež publikace obsahuje, vám pomohou odpovědět na otázky vztahující se k vícejazyčné výchově a jejím výhodám.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

Aktivity k podpoře vícejazyčnosti na školách

Tato metodická příručka je nepostradatelným zdrojem her, cvičení a aktivit pro učitele mateřských a základních škol, kteří mají ve svých třídách žáky schopny mluvit více jazyky. Aktivity byly navrženy tak, aby pomohli vhodně rozvíjet sociální, personální a komunikativní kompetence všech zúčastněných žáků.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

Co by měli učitelé vědět o vícejazyčnosti

Publikace přehledně shrnuje soudobé poznatky o raném osvojování jazyka, výchově ve vícejazyčném prostředí a jejím vlivu na vývoj jedince. Publikace je výchozím bodem pro všechny, kteří se zajímají o odborný výzkum a jeho výsledky v rámci vícejazyčné výchovy.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

Úvod do učení jazyků s podporou počítače

Tato publikace je cenným zdrojem informací pro učitele, kteří rádi objevují nové přístupy k výuce a učení se cizím jazykům. Pomůže vám integrovat na webu a multimediální technologii založené učení jazyků s podporou počítače (Web-based Multimedia Computer Assisted Language Learning) do vaší každodenní praxe. Publikace obsahuje návody pro vytváření vlastních učebních pomůcek, které vám umožní vyjít vstříc individuálním učebním stylům vašich studentů.

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

Tvorba výukových videí v jazykovém vzdělávání

Publikace je určena všem učitelů cizích jazyků, kteří chtějí rozšířit svůj repertoár výukových metod. Využijte přirozené náklonnosti mladých lidí vytvářet a sdílet videa ve svůj i jejich prospěch. Publikace vám poradí, jak můžete řídit proces vytváření videí pro účely jazykového vzdělávání. Všechnu práci udělají rádi vaši studenti za vás!

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP:

Video jako výukový materiál

Publikace je určena učitelům cizích jazyků. Objevte výhody využití videa v jazykovém vzdělávání a naučte se jej používat pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností vašich studentů. Zjistěte, jak si můžete osvojením nových postupů usnadnit práci v mnohých aspektech výukového procesu. Informace obsažené v publikaci vám umožní začít využívat video ve vaší třídě ještě dnes!

Knihu si můžete také stáhnout v elektronické podobě, stačí kliknout na obrázek.

PROJEKT:

WORKSHOP: