Reference překladatelských, tlumočnických a korektorských služeb

Ing. Milan Behro, jednatel společnosti ZONER software, a.s.Ing. Milan Behro, jednatel společnosti ZONER software, a.s.ZONER software, a.s.

Jazyková škola PELICAN dlouhodobě poskytuje překlady našich dokumentů, smluv, návodů, webových stránek atd. Velice vítám spolupráci na všech našich „jazykových požadavcích“ s jedinou institucí. Z velké části proto, že překladatelé i ostatní pracovníci v PELICANu jsou spolehliví a chápou často vysoké nároky softwarové společnosti. Vždy očekávám bezchybný výsledek našich překladů a ten jsem zatím vždy také obdržel. Reakce od zákazníků a spolupracovníků, pro které byly překlady určeny, jsem zaznamenal vždy jen pozitivní.

PELICAN pro nás zajišťuje v první řadě objemné překlady, kde uplatňujeme vždy množstevní slevu, kterou poskytují a výrazně tak snížíme finanční náklady na překlad. Velmi často využíváme tzv. Expresní překlad, což je překlad hotový v rekordních časech. V tomto případě výrazně oceňuji a chválím flexibilitu, s jakou pracovníci společnosti PELICAN k práci přistupují a jejich ochotu vyhovět i našim nejnáročnějším požadavkům. Překlad několika normostran byl mnohdy hotov za pár hodin a my ho mohli velmi rychle použít.

Se společností PELICAN jsem naprosto spokojen, zejména si vážím jejich přístupu i jednání, které je příjemné a vstřícné. Překlady od PELICANu všem doporučuji a rád podám i podrobnější hodnocení.

Romana Ljubasová, jednatelka společnosti INCA Agency s.r.o.Romana Ljubasová, jednatelka společnosti INCA Agency s.r.o.INCA Agency s.r.o.

Reference tlumočení anglického jazyka při obchodním jednání s Jazykovou školou PELICAN

Dne 13. 11. 2016 má, bylo během 12 hodin nezbytné zajistit tlumočení v Praze a to na víkendový večer. Vůbec nebylo jistí, zda za 12 hodin dokážeme tlumočníka zajistit. Jako zázrakem byla skvěle nasazena tlumočnice z Jazykové školy PELICAN. Tlumočení dle našeho zaměření na prezentaci společnosti INCA agency s.r.o. a produktu Inca Collagen. Nejen že tlumočnice měla skvělou kvalifikaci, ale také dokázala vést jednání v náš prospěch, což v konverzaci a překladu může někdy zaniknout. Cena však byla zcela adekcátní a služby nadstandardní. Ještě jednou děkuji.

Michal Vodička, ředitel společnosti ELKOV elektro a.s.Michal Vodička, ředitel společnosti ELKOV elektro a.s.ELKOV elektro a.s.

Hodnocení překladů poskytované společností PELICAN

 

S jazykovou školou PELICAN spolupracujeme již od roku 2002 v rámci jazykového firemního vzdělávání. Konkrétně pro nás škola PELICAN zajišťuje kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Se všemi aspekty výuky jsme naprosto spokojeni.

V rámci naší spolupráce využíváme od roku 2003 i překladatelské služby, které společnost PELICAN poskytuje. Do dnešního dne jsme si nechali přeložit již celou řádku odborných textů a závazných dokumentů zejména do angličtiny, španělštiny a němčiny, ale i do dalších světových jazyků.

Škola nám zajistila bezchybný překlad i korekturu výsledného textu rodilým mluvčím. Zejména musím ocenit flexibilitu v rámci tzv. Expresního překladu. S pracovníky agentury PELICAN jsme nejednou pracovali na překladech i během víkendů a vždy dodali zakázku v dohodnutém termínu. Mnohdy svou rychlostí předčili i moje očekávání.

PELICAN nám poskytuje bezplatné konzultace, a když je třeba okamžitě vyřešit nějakou „jazykovou záhadu“, jsou vždy k dispozici. Jelikož obchodujeme s celou Evropou, setkáváme se s touto situací poměrně často. Oceňuji taktéž individuální přístup k plnění našich zakázek ze strany Marcely Mitany, které se o nás léta stará. Při zadávání překladů se s ní domluvím na přesném zadání, které je za strany společnosti PELICAN vždy dodržen.

Překlady PELICAN mohu společnostem i jednotlivcům vřele doporučit.