Welcome!

Děti a mladiství, kteří jsou nuceni emigrovat ze své země či utéct před válkou, ekonomickou situací či jinou katastrofou, se mohou při příchodu do jiné země cítit bezradně. Neovládají tamní jazyk, mohou zažívat diskriminaci či vyloučení z kolektivu. Ve škole potřebují podporu od svých učitelů.

Projekt Welcome! cílí na tyto děti a jejich učitele, organizace pracující s imigrujícími dětmi a jejich rodiči. Hlavní myšlenkou je zajistit dětem lepší vzdělání a možnosti adaptace na nové prostředí.

Cílem projektu je vytvořit platformu s online kurzy jazyka pro děti a typy pro tvorbu učebního plánu pro učitele pracující s multikulturním třídním kolektivem. Projekt také cílí na vytvoření doporučení pro učitele, jak pečovat o své psychické zdraví.

Integrace a studijní přístup zaměřený na žáka

Metody projektu jsou zaměřené na integraci dětí uprchlíků a migrantů, kteří neznají národní jazyk. Studijní plán bude obsahovat učení se jazyku a kultuře země.

Důležitou součástí plánování výstupů je zajistit studentům výuku cílenou na jejich individuální potřeby a psychickou pohodu, mimo jiné i pro jejich učitele. Díky tomu budou mít studenti lepší přístup ke kvalitnímu vzdělání a podmínky pro adaptaci v nové zemi.

Výstupy z projektu

Projekt Welcome! bude obsahovat:

  • Dva moduly pro online výuku cizího jazyka pro studenty (bulharština, čeština, řečtina) pro postup na úroveň A1 nebo A2, se základním úvodem do kultury nové země.
  • Multimediální příručka pro učitele, která bude obsahovat návrhy, jak pracovat s multikulturní třídou a jak si udržet psychickou pohodu.
  • Interaktivní webová platforma, která bude obsahovat všechny výstupy projektu.

Partneři projektu

Na projektu spolupracuje tým odborníků a expertů z Polska, České republiky, Bulharska, Řecka a Ukrajiny. Vedle jazykové školy PELICAN to jsou:

  • Fundacja Wspierania Kultury i Jezyka Polskiego Im. Mikolaja Reja (Polsko) je koordinátor projektu. Nadace pracuje na lepší integraci dětí imigrantů do školského systému. Cílem je budovat interkulturní dialog, podporovat kulturní diverzitu a posilovat kulturní identitu.
  • Fundacja Understanding (Polsko) je nadace, která pořádá kurzy, školení a lekce pro rodiče v polštině a angličtině. Zaměřují se na respektující výchovu, vícejazyčné a multikulturní rodiny.
  • Association of European Development (Bulharsko) je nezisková organizace, která cílí na integraci dětí a dospělých a jejich realizaci v profesní, občanské a sociální sféře.
  • Web2Learn (Řecko) se specializuje na inkluzi lidí se sociálním znevýhodněním a na inovaci výukových metod v sociokulturní integraci uprchlíků.
  • Lviv Polytechnic National University (Ukrajina) je největší univerzitou na Ukrajině. V rámci vědeckého výzkumu pracuje na inovaci výuky podle nového edukačního paradigmatu – výuka zaměřená na studenta a přístupu založeném na kompetencích.

Meetingy a Workshopy

Pokud budete mít zájem, rádi za Vámi přijedeme a projekt Vám představíme, uspořádáme workshop pro Vaše zaměstnance, poskytneme konzultaci například k diplomové práci apod. Pomozte nám zvyšovat povědomí o tématech, na kterých opravdu záleží.

Pokud se chcete o tomto nebo jiném evropském projektu dozvědět více, kontaktujte nás na info@skolapelican.com nebo +420 725 441 935.