Doplňující didaktické studium anglického jazyka

(Hodnocení: 5)

Kurz se koná v těchto termínech:

4.5.2018 – 17.8.2018

7.9.2018 – 21.11.2018

Hodinová dotace kurzu je 64 vyučovacích hodin neboli 32 x 90 minut přednášek. Těchto 32 přednášek bude rozděleno do 16 dnů (více viz obsah), výuka bude probíhat vždy v pátek (2 x 90 minut).

Minimální počet účastníků: 6, maximální počet účastníků: 12.

Cena kurzu je 10 200 Kč.

Přihlaste se, prosím, na mitana@skolapelican.com

Cíl studia

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni jazyka C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem anglického jazyka.

Uplatnění

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky angličtiny, které mu umožní:

 • vést kurzy anglického jazyka – ať už jazykové kurzy pro veřejnost, firemní výuku angličtiny nebo další vzdělávací projekty;
 • vyučovat žáky 1. a 2. stupně základní školy;
 • vyučovat studenty střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky angličtiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Obsah kurzu

Výuka je rozdělena do celkem 14 tematických bloků:

1. Úvod do programu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. (4 x 2 hodiny)

2. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

3. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

4. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

5. Výuka mluvení pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

6. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

7. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

8. Fonetika a výslovnost. (2 x 2 hodiny)

9. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. (2 x 2 hodiny)

10. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. (2 x 2 hodiny)

11. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. (2 x 2 hodiny)

12. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. Příklad metody PALS (Pelican Active Learning System). (2 x 2 hodiny)

13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. (2 x 2 hodiny)

14. Opakování dosud probrané látky. Validační diskuze s posluchači a zkouškový test z předcházejících třinácti bloků. Zakončení programu. (4 x 2 hodiny) 

Forma kurzu

Program Doplňující didaktické studium anglického jazyka je realizován prezenční formou, posluchači pravidelně docházejí a musí být přítomní na jednotlivých přednáškách. Účast posluchačů se sleduje a je jednou z podmínek k úspěšnému absolvování programu profesního vzdělávání.

Program je taktéž interaktivní, neboť je vyučován s důrazem na využívání moderních informačních technologií a za pomocí současných trendů ve výuce jazyků, hlavně pak s využitím metody Pelican Active Learning System (PALS). Posluchači tak budou vyučováni moderním a optimálním způsobem a dobrou praxi zažitou během programu pak mohou napodobovat v jazykových kurzech při výuce svých žáků.

Hodinová dotace

Hodinová dotace je 64 vyučovacích hodin neboli 32 dvouhodinových přednášek. Těchto 32 přednášek bude rozděleno do 16 dnů (více viz obsah). 

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Maximální počet účastníků: 10

Cílová skupina: Cílovou skupinu jsou pedagogičtí pracovníci (učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU a pedagogové volného času), kteří získali magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to nejméně v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 

Kritéria výběru účastníků

Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky. 

Způsob vyhodnocení akce

Zakončení kurzu proběhne formou skupinové diskuse v anglickém jazyce a písemného testu. Obojí se bude konat v průběhu posledních dvou dvouhodinovek.

Cílem skupinové diskuze bude, kromě ověření dosud nabytých znalostí posluchačů, také zjistit případné nejasnosti či špatné pochopení dosud probrané látky ze strany posluchačů.

Po diskuzi lektor znovu ve stručnosti probere problematické či diskutabilní součásti látky a následně posluchačům rozdá písemný test.

Na základě aktivní účasti studentů v diskuzi, a pokud posluchač úspěšně složí test, bude mu udělen certifikát o úspěšném absolvování programu Doplňujícího didaktického studia anglického jazyka.

Zájemce prosím, aby se přihlásili přes e-mail mitana@skolapelican.com.

 

Studium doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie:

5 recenzí Doplňující didaktické studium anglického jazyka

 1. Sabina Ptáčníková

  Jazyková škola Pelican mi poskytla kvalitní vzdělávací workshop, s jehož vedením i obsahem jsem velmi spokojená. Probíraná látka byla zajímavá a jistě obohacující. Naučila jsem se nové metody, jak k výuce anglického jazyka (a jazyku obecně) přistupovat. Záživná forma předání vědomostí. Doplňující didaktické studium určitě doporučuji dalším z mých kolegů-lektorů angličtiny.

 2. V. H.

  Doplňující didaktické studium anglického jazyka mi domluvil zaměstnavatel. Díky jeho absolvování se mi otvírají dveře v postupu na vyšší pracovní pozici. Nebudu tedy zastírat, že jsem se do vzdělávacího workshopu nevrhla jen s touto vyhlídkou. Přesto jsem byla příjemně překvapena. Probíraná látka byla záživně podaná, workshop skutečně nefungoval jen přednáškovou formou, ale “nutil” nás k činnosti a aktivitě, takže jsem se věru nenudila. Navíc jsem poznala podobně naladěné lidi. Jazyková škola Pelican předčila má očekávání.

 3. N. Králová

  Doplňující didaktické studium anglického jazyka nenabízí mnoho vzdělávacích zařízení, proto hodnotím pozitivně, že jej jazyková škola Pelican zařadila do svého portfolia. Nutno podotknout, že to byl příjemně strávený čas, workshop nebyl jako jiné vzdělávací kurzy, kterými jsem v minulosti spíše zabíjela čas. Výuka byla interaktivní, spíše než výklad se často jednalo o diskuzi, což udrželo moji pozornost po několik hodin. Získala jsem mnoho podnětů pro vedení vlastní výuky a dokonce se seznámila se zajímavými lidmi.

 4. Mgr. Michaela Koutná

  Ze vzdělávacího kurzu, který pořádá jazyková škola Pelican, jsem měla nejdřív trochu obavy. Sedět v lavici a učit se jako kdysi, z toho jsem už vyšla ze cviku, přestože anglický jazyk denně sama vyučuji. Tento přípravný kurz a hlavně jeho vedoucí lektor mi však ukázal, že vést hodinu lze i zábavnou formou, tak aby to zaujalo i dospělé studenty. Z lekcí jsem si toho nakonec odnesla více, než jsem očekávala, a ani splnění závěrečného testu mi překvapivě nedělalo takové problémy. Doplňující didaktické studium anglického jazyka hodnotím jako přínosné.

 5. Matylda Secká

  Didaktický workshop jsem absolvovala pro doplnění vzdělání a lepší možnosti uplatnění. Přístup lektora se mi líbil, odnesla jsem si spoustu nových informací a poznatků a vlastně to nebylo vůbec nudné! Doplňující didaktické studium anglického jazyka na JŠ PELICAN určitě doporučuji.

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *