Accreditations

List of Accreditations

icon1 Název icon5 Číslo icon5 Uděluje
Ekonom práce 46083/2013-1/1026 MŠMT
Administrátor projektu 46101/2013-1/1032 MŠMT
Manažer programů a komplexních projektů 46097/2013-1/1031 MŠMT
Manažer projektu 46086/2013-1/1027 MŠMT
Lektor dalšího vzdělávání 32982/2013-1/668 MŠMT
Workshop aPLaNet – využití ICT nástrojů a sociálních sítí ve výuce cizích jazyků 21387/2013-1-491 MŠMT
Projektový manažer 2237/13-212/115 MŠMT
Rozhodnutí o zápisu jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky do rejstříku škol a školských zařízení 35732/2005-21 MŠMT
Metodika výuky dospělých na SŠ se zaměřením na jazykovou výuku 15 657/ 2005-25-43 MŠMT
Anglický jazyk pro výkon správních činností AK I./PV-407/2004 MV ČR
Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT
Jednoleté pomaturitní studium německého jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT
Jednoleté pomaturitní studium španělského jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT
Jednoleté pomaturitní studium francouzského jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT
Jednoleté pomaturitní studium ruského jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT
Jednoleté pomaturitní studium slovenského jazyka Vyhláška č. 19/2014 Sb. MŠMT