Enrollment

Enroll into the academic year 2023/24

After enrollment, you will receive an email with further information. In case you have any questions do not hesitate to contact us at jadrna@skolapelican.com.

PŘIHLÁŠENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22

Nejprve si stáhni a vyplň následující dokumenty: 

 1. Závazná přihláška
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Poté tyto dokumenty nahraj společně s:
 3. Fotkou pasového formátu
 4. Scenem pasu do   
 • Nezapomeň vyplnit všechny položky.

Zaplať kurz

 • Následně zašli částku 45 000 CZK na číslo účtu 115-2196290247/0100, popřípadě můžeš zaplatit u nás v kanceláři.
 • Platbu je možné rozdělit na dvě části.
 • Po obdržení první splátky 22 500,- (či celé částky) ti vystavíme potvrzení o studiu, na jehož základě žádáš o vízum (Dlouhodobé vízum za účelem “ostatní”, ´99´).


Máš nějaké otázky?!?

Podívej se na naše FAQ, pravděpodobně tam budou všechny tvé otázky zodpovězeny 🙂 Stále nevíš odpověď na svou otázku? Napiš nám, rádi ti poradíme. 

Запись на академический год 2021/2022

Для начала скачай и заполни следующие документы: 

 1. Заявление
 2. Согласие на обработку персональных данных
  после чего загрузи эти документы вместе с: 
 3. Фотографией паспортного образца
 4. Отсканированным загранпаспортом в
 • Не забудь заполнить все пункты!

перейти к оплате

 • После этого отправь платеж на сумму 45 000 чешских крон на номер счета 115-2196290247/0100 или заплати данную сумму в нашем офисе.
 • Оплата может быть разделена на две части.
 • После получения первой части стоимости курсов в размере 22 500,- (или полной суммы) мы выдадим Тебе подтверждение об обучении, с которым можно подаваться на визу (´99´).


Остались вопросы?

Загляни на наш FAQ, возможно, Ты найдешь ответы на все свои вопросы 🙂 Все еще не знаешь ответ на свой вопрос? Напиши нам, мы с радостью Тебе поможем!

ENROLLMENT FOR THE ACADEMIC YEAR 2021/22

First you must download and fill in:

 1. Binding application
 2. Consent to the processing of personal data
  and upload it along with
 3. A scan of your passport
 4. Passport format photo into this
 • Don’t forget to fill in everything!

Proceed with the payment

 • Then send the following amount of 45 000 Czech Crowns to account number 115-2196290247/0100, alternatively, you can pay at the school office.
 • You can pay in two installments.
 • After paying the first amount of 22 500,- (or the whole amount), we will send you a confirmation of studies, which you can use to apply for a visa (a long-term visa for the purpose of “others” ´99´).


Got any questions?!

Head on over to our FAQ, where you will most likely find answers to all your questions 🙂 Still got some unanswered questions? Email us, and we’ll be happy to help you.