Retraining courses

Pro jakékoliv informace volejte Tereze Sokolíček do kanceláře školy
na tel. číslo +420 737 613 809 nebo pište
na e-mail sokolickova@skolapelican.com.

Rekvalifikační kurzy Brno u Pelican jsou to nejlepší, co můžete udělat nejen pro svoji kariéru, ale i pro svůj osobnostní rozvoj jako takový. Zásluhou rekvalifikačních kurzů se naučíte něco nového, zvýšíte si kvalifikaci a sebevědomí a připravíte si lepší pozici pro nalezení práce, jakou si přejete.

Jak zlepšit uplatnění na trhu práce pomocí rekvalifikace Brno?

Je běžné slyšet stížnosti, že se na trhu práce nedá uplatnit, protože ty nejlepší pozice jsou nabízeny těm, kteří mají dobré známosti apod. Skutečnost je ale trochu jiná. Na trhu práce má možnost uplatnit se každý, jen mnoho lidí stále ještě neví, jak na to. Dnešní doba totiž přeje těm, kteří nejen že mají schopnosti a zkušenosti, ale navíc umí svoje kvality takříkajíc „prodat“.

Absolvujete-li kurz rekvalifikace Brno, získáte mnoho cenných informací a znalostí a získáte navíc důležitý dokument – Osvědčení o rekvalifikaci. S tímto dokumentem (nebo dokumenty, pokud jste navštívili více rekvalifikačních kurzů Brno, což samozřejmě doporučujeme) a s dobře napsaným CV si rychle najdete skvělou pracovní pozici šitou vám na míru.

Jedinečná nabídka - rekvalifikační kurzy zdarma proplacené úřadem práce!

Další dobrou zprávou je to, že rekvalifikační kurz od Pelican je přístupný všem – tedy i těm, kteří si nemohou dovolit platit za kurzy rekvalifikace vysoké finanční částky. Úřad práce rekvalifikační kurzy totiž absolventům v plné výši proplácí. Stačí vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci a poslat jej referentovi zaměstnanosti na Úřadu práce ČR. Úřad práce poté tyto žádosti vyhodnotí a na základě akreditace zájemcům odsouhlasí. Podle § 109 a) zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti úřad práce rekvalifikace proplácí v plné výši, pokud finanční částka na tyto kurzy nepřekročí v období 3 let částku 50 000 korun. To bohatě stačí pro absolvování i dvou rekvalifikačních kurzů.

Využijte tedy této příležitosti a zapište se na kurzy rekvalifikace Brno v Pelican.

Proč jít na kurzy rekvalifikace Brno právě k Pelicanovi?

Naše vzdělávací kurzy Brno jsou akreditovány MŠMT. Vedou je zkušení lektoři v dané oblasti. Výuka probíhá v moderním školícím centru v centru Brna a studijní materiály jsou k dispozici zdarma.  Můžete si vybrat z široké škály kurzů rekvalifikace s různým zaměřením (Projektový manažer, Lektor dalšího vzdělávání, Ekonom práce, Manažer programů a komplexních projektů a Manažer projektů). Můžete si zvolit termín, který vám nejvíce vyhovuje. A pakliže kurz úspěšně absolvujete, získáte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Rekvalifikace Brno
Rekvalifikace Brno
Rekvalifikační kurzy Brno
Rekvalifikační kurzy Brno
Rekvalifikační kurzy zdarma
Rekvalifikační kurzy zdarma

Kurz projektový manažer vám poskytne informace o tom, jak vést plánování a realizace projektů.  Naučíte se, jak správně naplánovat harmonogram projektu, jak spravovat rozpočet a přidělené zdroje, jak flexibilně reagovat na změny a nenadálé situace v průběhu projektu. V neposlední řadě získáte rovněž orientaci v programech, jež podporuje Evropská Unie.

V kurzu lektor dalšího vzdělávání se účastníci naučí sestavovat obsah a strukturu svých vzdělávacích programů na základě stanovených cílů. Získají cenné rady pro zjištění vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacích programů a zjistí, jak má správně probíhat příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací. Absolventi se naučí, jak pracovat s jednotlivci i se skupinami, dokážou též zhodnotit účinnost vzdělávání a dosažení cílů, jež byly nastaveny.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte kurzy rekvalifikace Brno.