Rozřazovací test

Vyberte jazyk

Text má 25 otázek, u každé je pouze jedna správná odpověď. Doporučený čas pro vyplnění testu je 35 minut.

Otázky, u kterých neznáte odpověď, nevyplňujte.


1) Jmenuju se Renata, jsem ____ , ale žiju v Praze.


2) Dobrý den, Renato, jaké je vaše ___ ? – Dobrý den, jmenuji se Renata Novotná.


3) Jak se máte?


4) Promiňte. - ___


5) ___, jak se dostat do centra Brna.


6) V lékárně je možné koupit prášky, kapky a ___.


7) ___ pojedeme na dovolenou? - K moři.


8) To je ___ auto?


9) Čaj je ___.


10) Podle mého názoru je Paříž ___ než Londýn.


11) ___ je 65 let.


12) Česká republika je členem ___.


13) Daň z přidané hodnoty je 21 ___.


14) Ahoj, v kolik se potkáme? Ve ___ hodiny.


15) Přineste nám tři ___, prosím.


16) My ___ studenti češtiny.


17) To ___ pravda.


18) Eva a Jan ___ nové auto.


19) Petr pravidelně ___.


20) Včera ___ v kině.


21) Příští týden ___ na služební cestě.


22) Co ___ dělali, kdybyste vyhráli milión?


23) Včera jsme se hodinu procházeli ___ městě.


24) ___ oběda jsme mluvili o situaci ve firmě


25) Celý týden pršelo, ___ jsme zůstali doma.