Dokumenty ke stažení

Документы для скачивания

Pro přihlášení vyplňte tento formulář a nahrajte do něj následující dokumenty:
/ Для регистрации заполните данный онлайн-бланк и загрузите туда следующие документы:
Přihláška
/ Заявление
Souhlas s fotodokumentací
/ Согласие с фотодокументацией
_________________________________________
Potvrzení o studiu - vzor
/Подтверждение об обучении – образец
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce - vzor
/ Свидетельство о государственном языковом экзамене – образец
Žádost o ISIC
/ Заявление на получение ISICа