Content and language integrated learning (CLIL)


Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, taktéž označována zkratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning) je metoda založená na výuce určitého předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Student tímto způsobem posiluje své znalosti v obou předmětech zároveň. Tento způsob výuky bývá často implementován při výuce zeměpisu, dějepisu, matematice, přírodopisu, občanské výchově či tělesné výchově.

Integrovaná výuka je výhodná zejména pro pedagogy, kteří se zaměřují na výuku daného předmětu, ale i na výuku cizího jazyka. Výhodou je, že při vhodném přístupu pedagogy bývá u studentů postačující i velmi nízká úroveň jazykových znalostí. Pokud je pro žáky výklad příliš složité, je přípustné vysvětlit základy a klíčové pojmy v mateřském jazyce a poté už pokračovat ve výuce v jazyce cizím.

Důraz na využití metody integrované výuky položila Evropská komise již ve svém Akčním plánu 2004-2006. Nově nabyté jazykové znalosti totiž student využívá přímo v praxi a současně je žák více vystavován cizímu jazyku, aniž by se prodlužovala doba výuky.

V České republice se jako první edice CLILových učebnic objevily učebnice Labyrinth v roce 2016. Učebnice jsou dostupné pro zeměpis, dějepis, občanskou výchovu, matematiku a přírodopis. V německém jazyce jsou k dispozici učebnice pouze na úrovni A1 a pro anglický jazyk jsou k dispozici úrovně A1 a A2.