Český jazyk pro cizince Brno


KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE

TYPY KURZŮROČNÍ KURZ ČEŠTINY

– Září/ Říjen – Květen/ Červen
– 560 hodin
– 20 hodin týdně
– 45 000 CZK/ Rok
– Získaná úroveň: B1/ B2
– Zkouška B1 s certifikátem

 • PŘIHLAS SE

 • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 • ZKUŠENOSTI STUDENTŮ

 • STRUKTURA KURZU ČEŠTINY

 • UČEBNÍ MATERIÁLY

 • TIPY NA UBYTOVÁNÍ


– 60 či 90 minut
– min. 4 lekce měsíčně
– prezenční či online forma
– cena se liší dle jazyka (1. a 2. skupina)

1. skupina:
– 600 CZK/ 60 min
– 800 CZK/ 90 min

2. skupina:
– 750 CZK/ 60 min
– 950 CZK/ 90 min

 • PŘIHLAS SE

 • STÁHNI SI PROSPEKT

 • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


– 90 minut
– 1x týdně
– 4400 CZK/ semestr
– 8400 CZK/ 2 semestry
– prezenční či online forma


– 60 či 90 minut
– 600 CZK/ 60 min
– 800 CZK/ 90 min
– min. 4 lekce měsíčně
– online forma

 • PŘIHLAS SE


– 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020
– 21 00 CZK
– 260 hodin
– 20 hodin týdně
– prezenční či online (dle vládních nařízeních)


Курсы Чешского языка для иностранцев

ВИДЫ КУРСОВГОДОВОЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

– Сентябрь/октябрь – май/июнь
– Часовая дотация: 560
– 20 часов в неделю
– 45 000 чешских крон/ 2 семестра
– Полученный уровень В1/В2
– Экзамен B1 с сертификатом

 • ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

 • ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 • ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 

 • ИСТОРИИ СТУДЕНТОВ НАШИХ КУРСОВ ЧЕШСКОГО

 • СТРУКТУРА КУРСА ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 • УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 • КАК НАЙТИ ЖИЛЬЁКАК НАЙТИ ЖИЛЬЁ


– 60 или 90 минут
–    минимум 4 лекции в месяц
–    онлайн/оффлайн форма обучения
–    цена отличается в соответствии с языком (группа 1 и 2)

1. группа:
– 600 CZK/ 60 мин
– 800 CZK/ 90 мин

 2. группа:
– 750 CZK/ 60 мин
– 950 CZK/ 90 мин 

 • ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

 • СКАЧАТЬ РЕКЛАМНУЮ БРОШЮРУ

 • ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


–    90 минут
–    1 раз в неделю
–    4400CZK / за семестр
– 8400 CZK/ за 2 семестра
– обучение онлайн/оффлайн

 • ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


– 60 или 90 минут
– 600 CZK/ 60 мин
– 800 CZK/ 90 мин
– минимум 4 лекции в неделю
– онлайн курс

 • ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ


ЛЕТНИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

– 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020
– 21 000 CZK 
– 260 часов
– 20 часов в неделю
– обучение оффлайн/онлайн (согласно государственному распоряжению)


Czech Language Courses for Foreigners

TYPES OF COURSEYEAR-LONG CZECH COURSE

– September/ October – May/ June
– 560 hours
– 20 hour per week
– 45 000 CZK/ Year
– Obtained level: B1 /B2
– Exam B1 with a certificate

 • ENROLL

 • FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • DOCUMENTS TO DOWNLOAD

 • STUDENTS´ EXPERIENCES

 • COURSE STRUCTURE

 • STUDY MATERIALS

 • ACCOMMODATION TIPS


– 60 or 90 minutes
– min. 4 lessons/ Month
– full-time or online form
– the price depends on the type of language

1. group:
– Eng, Sp, Fr, Ger, It, Cz, Rus, Pol
– 600 CZK/ 60 min
– 800 CZK/ 90 min

2. group:
– Rom, Jap, Viet, Arab, Chinese, Norw
– 750 CZK/ 60 min
– 950 CZK/ 90 min

 • ENROLL

 • DOWNLOAD THE PROSPECTUS

 • FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


– 90 minutes
– once a week
– 4400 CZK/ Semester
– 8400 CZK/ 2 semesters
– full-time or online form

 • FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


PREPARATORY CZECH COURSES

– 60 or 90 minutes
– 600 CZK/ 60 min
– 800 CZK/ 90 min
– min. 4 times a months
– online form

 • ENROLL


SUMMER CZECH COURSES

– 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020
– 21 000 CZK
– 260 hours
– 20 hours per week
– full-time or online (according to government regulations)