MusiLib

MUSILIB

Zapojení hudby do mezikulturního vzdělávání dětí

 

Děti narozené ve 21. století vyrůstají ve stále více propojeném, různorodém a rychle se měnícím světě. To s sebou přináší potřebu efektivně rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti směrem k otevřenosti vůči novým kulturám a diverzitě  již od raného věku. Přestože o rostoucím významu kulturního povědomí a mezikulturního porozumění není pochyb, jakou cestou děti na základních školách otevřenost vůči novým kulturám učit, stále zůstává pro vzdělavatele velkou výzvou.

 

Cílem evropského vzdělávacího projektu MusiLib je postavit se této výzvě hned několika způsoby. V první řadě projekt nabídne rozšířenou vícejazyčnou a multikulturní on-line knihovnu pro děti, která vznikla v rámci předchozího úspěšného projektu MultiLib (multilibproject.eu), obsahující 26 ilustrovaných příběhů přeložených do finštiny, švédštiny, češtiny, francouzštiny, turečtiny, řečtiny angličtiny a dalších 6 minoritních jazyků z každé partnerské země.

 

 

V návaznosti na předchozí projekt MultiLib, MusiLib představí novou metodiku a vzdělávací nástroje za využití inovativního média v oblasti vzdělávání: hudby – která je nezpochybnitelným odrazem místní kultury v každé zemi. Všechny knihy v on-line knihovně MultiLib tedy budou obohaceny o hudební nahrávku vzniklou ve spolupráci s profesionálními hudebníky. Ti příběhy hudebně doprovodí hrou na tradiční hudební nástroj země, ze které příběh pochází.

 

Následně bude vytvořena Multikulturní e-knihovna hudebních nástrojů pro děti. Ta bude obsahov

at fotografie nástrojů, nahrávky s typickým zvukem pro každý hudební nástroj, zvukovou nahrávku s názvem hudebního nástroje v původním jazyce a krátký pohádkový příběh o každém hudebním nástroji.

 

Veškeré výstupy projektu budou poskytnuty v digitální podobě a partneři budou věnovat pozornost tomu, aby učitelům i dětem poskytli uživatelsky přívětivé a snadno dostupné technické řešení pro co nejsnazší práci s veškerými výukovými materiály.

 

 

Přestože je projekt MusiLib určen pro každého, kdo má zájem o inovativní přístupy v oblasti mezikulturního vzdělávání, má 2 hlavní cílové skupiny. Základní cílovou skupinou jsou učitelé základních škol, kteří budou díky projektu MusiLib obohaceni o specifické znalosti a vzdělávací nástroje, pomáhající jim pracovat ve třídách s multikulturním kolektivem. Hlavní cílovou skupinou projektu MusiLib, která bude primárně pracovat se vzniklou e-knihovnou, jsou právě žáci základních škol. Ti budou mít díky možnost zapojit se do nejrůznějších aktivit, jako je psaní a vyprávění příběhů, práce se zvukem a přidávání vhodných hudebních úryvků k jednotlivým příběhům, ale taky třeba tanec či posuzování jednotlivých nahrávek a jejich skládání do hudebních celků.

 

Do projektu jsou zapojeny organizace z Finska, Švédska, Belgie, Řecka, České Republiky a Velké Británie.